Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Phát triển hợp tác xã để xây dựng nông thôn mới, những vấn đề đặt ra
Đăng ngày: (28-11-2012); Số lượt đọc: 349
Trong quá trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), các HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp có vai trò rất quan trọng. Các HTX phát triển đúng hướng tạo ra động lực làm đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân, đem lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước thúc đẩy quá trình xây dựng NTM tại địa phương.

 Trong quá trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), các HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp có vai trò rất quan trọng. Các HTX phát triển đúng hướng tạo ra động lực làm đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân, đem lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước thúc đẩy quá trình xây dựng NTM tại địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM, việc phát triển HTX dịch vụ nông nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với các Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp để tìm hiểu thêm về vấn đề này. 

Hoạt động của HTX đã hỗ trợ tốt cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp -Ảnh: CAO VĂN TỈNH


Ông NGUYỄN QUANG VĂN, Chủ nhiệm HTX DVNN Lưỡng Kim, Triệu Phước (Triệu Phong): 

Rất khó khăn khi xây dựng cánh đồng mẫu lớn 

Là một trong số các HTX phát triển khá mạnh ở xã Triệu Phước, HTX DVNN Lưỡng Kim có 7 dịch vụ chủ yếu gồm: thủy nông, bảo vệ sản xuất, thú y, vật tư nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khuyến nông và xây dựng cơ bản. Đặc biệt, chính việc chú trọng phát triển nghề nuôi trồng thủy sản đã góp phần không nhỏ cải thiện đời sống của xã viên. Sản lượng thủy sản trong 5 năm (2008-2012) đạt trên 265 tấn, đem lại doanh thu trên 19 tỷ đồng, lãi trên 6,9 tỷ đồng. HTX đã tập hợp, vận động xã viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, ứng dụng hiệu quả những tiến bộ KHKT vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. 

Tuy nhiên, HTX Lưỡng Kim vẫn còn gặp không ít khó khăn trong quá trình xây dựng NTM. Trước hết là vấn đề nâng cao thu nhập cho xã viên. Diện tích đất sản xuất ngày càng bị thu hẹp (1 sào/lao động), giá cả vật tư sản xuất nông nghiệp tăng cao trong khi giá nông sản không ổn định, từ đó làm ảnh hưởng đến thu nhập của xã viên. Việc ứng dụng tiến bộ KHKT thực hiện thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Vấn đề cơ sở hạ tầng được xác định là trở ngại lớn nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của HTX trong quá trình xây dựng NTM. 

Hiện tại, hệ thống kênh mương nội đồng, giao thông đồng ruộng đã xuống cấp. Cụ thể, tỷ lệ kênh mương nội đồng toàn HTX mới chiếm khoảng 35%; cứng hóa giao thông đồng ruộng mới đạt trên 60%. Bên cạnh đó, việc đào tạo nghề cho xã viên còn hạn chế, hầu hết các xã viên chỉ tham gia những lớp tập huấn ngắn hạn về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi thú y, thâm canh lúa…Có đến 80% xã viên chưa được đào tạo nghề cơ bản nên việc áp dụng vào sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Ruộng đất của HTX quản lý đa số còn manh mún, việc đổi thửa dồn điền thực hiện chưa triệt để, hiện tại bình quân mỗi hộ có từ 3-4 thửa, gây khó khăn cho việc tập trung đầu tư phát triển sản xuất cũng như đưa cơ giới hóa vào áp dụng đại trà. Do vậy, việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn theo tiêu chí của chương trình MTQG xây dựng NTM, HTX Lương Kim thực hiện còn khó khăn. 

Ông TRẦN QUANG HẬY, Chủ nhiệm HTX Long Hưng, Hải Phú (Hải Lăng): 

Chuyển dịch cơ cấu lao động là không dễ dàng 

 

Xây dựng NTM là một chương trình lớn được triển khai trên địa bàn nhằm phát triển nông thôn toàn diện, trong đó quan trọng nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn. Thời gian qua, HTX Long Hưng đã góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, đồng thời tích lũy từ hoạt động sản xuất để xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn. 

Là một HTX nông nghiệp với 534 hộ xã viên, trong đó có khoảng 300 hộ làm nông nghiệp, để thực hiện 19 tiêu chí của chương trình MTQG xây dựng NTM, khó khăn lớn nhất của HTX Long Hưng chính là việc chuyển dịch cơ cấu lao động. Muốn chuyển lao động nông nghiệp sang các ngành nghề dịch vụ khác đảm bảo theo tiêu chí xây dựng NTM (dưới 45% lao động trong độ tuổi hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp) cần phải quy hoạch lại vùng phát triển, thực hiện đào tạo nghề để tạo thêm việc làm, xây dựng các mô hình kinh tế… 

Tuy nhiên, với điều kiện vốn có của một HTX nông nghiệp, thực hiện vấn đề này không dễ, đòi hỏi phải có một sự chuyển biến đồng bộ, lâu dài. Cơ sở sản xuất, kinh doanh của HTX qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng, đặc biệt là hệ thống bể nuôi cá đẻ, kênh mương tưới tiêu phục vụ nuôi trồng thủy sản. Hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng còn chật hẹp, xuống cấp, tỷ lệ bê tông, cứng hóa còn rất thấp so với tiêu chí xây dựng NTM. 

Việc tập huấn, đào tạo nghề cho các hộ xã viên còn hạn chế, gây trở ngại cho các hộ trong quá trình mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhu cầu về vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất của các hộ xã viên cũng như HTX rất cao, trong khi đó việc đáp ứng nhu cầu vốn vay còn hạn chế. HTX cũng chưa tiếp cận được với các tổ chức tín dụng, thiếu thông tin tư vấn về chính sách tín dụng, không có tài sản thế chấp khi vay vốn... 

Để góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM, bên cạnh việc phát huy nội lực địa phương, HTX Long Hưng rất cần sự hỗ trợ từ các cấp để sớm hoàn thành hệ thống kênh mương tưới tiêu cho vùng nuôi trồng thủy sản. 

Hiện tại, HTX đã hoàn thành quy hoạch vùng phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh nên các xã viên cần được tập huấn thêm về kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh để áp dụng có hiệu quả vào sản xuất, trồng trọt. Cần được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để giúp xã viên tập trung phát triển các mô hình kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả. 

Ông LÊ QUANG THÀNH, Chủ nhiệm HTX Thiện Tây, xã Hải Thiện (Hải Lăng): 

Cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã viên về xây dựng NTM
 

 

Đối với một HTX vùng trũng với 460 hộ xã viên trên 2.200 nhân khẩu, việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM ở HTX Thiện Tây còn gặp nhiều khó khăn. Trước hết, nhận thức của xã viên về chương trình MTQG xây dựng NTM chưa cao nên việc hiến đất, đóng góp ngày công để xây dựng NTM tại địa phương còn hạn chế. Là một vùng thấp trũng, hàng năm chịu ảnh hưởng thường xuyên của thiên tai lũ lụt nên các công trình cầu cống, giao thông nội đồng đã xuống cấp. 

Trước mỗi vụ sản xuất mới, HTX phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sửa chữa để phục vụ sản xuất song đa số hệ thống kênh mương vẫn còn mang tính tạm bợ. Hiện tại, toàn HTX chỉ có khoảng trên 1 km kênh mương thủy lợi được bê tông, hơn 7 km còn lại chưa được xây dựng kiên cố. Vấn đề chuyển đổi cơ cấu lao động đối với HTX Thiện Tây cũng gặp không ít khó khăn. Hiện tại, có trên 80% hộ xã viên hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, 20% còn lại làm một số nghề phụ khác hoặc đi làm ăn xa. Với thế độc canh cây lúa nên việc chuyển đổi cơ cấu lao động sang các ngành nghề khác theo tiêu chí xây dựng NTM rất khó thực hiện. 

Để thúc đẩy HTX phát triển góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại địa phương, HTX Thiện Tây cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để các hộ xã viên nhận thức đúng vai trò, mục tiêu hoạt động của HTX trong quá trình thực hiện xây dựng NTM. Từ đó, giúp mỗi xã viên nhận thức rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và tự nguyện cùng HTX tổ chức sản xuất, làm nền tảng vững chắc để xây dựng NTM. 

File đính kèm:
LỆ NHƯ
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 27
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606