Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
DIỆN TÍCH NHIỄM, MẬT ĐỘ SÂU, TỶ LỆ BỆNH, TUỔI SÂU, CẤP BỆNH CHÍNH
Đăng ngày: (12-09-2012); Số lượt đọc: 293
Từ ngày 03 tháng 9 năm 2012 đến ngày 09 tháng 9 năm 2012


Từ ngày 03 tháng 9 năm 2012 đến ngày 09 tháng 9 năm 2012
Tên huyện Tên SVGH Diện tích nhiễm (ha) Mật độ sâu (con/m2) Tỷ lệ bệnh (%) Tuổi sâu Cấp bệnh GĐST
Tổng Nhẹ TB Nặng Mất NS 70% Nhẹ TB Nặng Nhẹ TB Nặng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Lúa:                            Thu hoạch
1.Hải   Tiêu: Tuyến trùng 22 18 4           10-15   20-30   1-3 Sau thu hoạch
Lăng Thối gốc rễ 25 23 2           10-22   25-35   1-3 nt
  Thán thư 9 9             5-10   15-25   1-3 nt
   Lúa: Chuột 190 100 50 40         8   28     Chín - thu hoạch
  Rầy LT 200 180 20     200   2000       TT   nt
  Rầy nâu 10 10       100   1000       2,3    
  Nhện gié 5 5             5   10   1  
2. Triệu Thối thân thối bẹ 25 20 5           8   20   1 nt
Phong Khô vằn 500 350 140 10         10   42   3 nt
  Đốm nâu 20 15 5           8   26   1  
  Lem lép hạt 700 500 150 50         8-10   30   1,3  
  Tiêu: Tuyến trùng 28 23 5           10   30   1 Sau thu hoạch
  Thối gốc rễ 20 20             8
20   1 Nt
  Thán thư 30 20 10           10   30   1 Nt
  Rệp sáp 12 12             5
20   1 Nt
  Cao su:                            KTCB, KT
  Xì mủ 5 5             5   15   1-3  
  Lúa: Chuột 155 110 45           3-5   10-15     Trổ - chín - TH
  Rầy các loại 50 40 10     30-50           TT   NT
  Vàng lá 50 45 5           10-15   20-25   1,3 NT
3. Cam Khô vằn 160 120 40           10-15   20-30   1,3 NT
Lộ Tiêu: Tuyến trùng 96 65 31           10-15   20-25   1-3 Sau thu hoạch
  Thán thư 150 102 48           15-15   20-25   1-3 Nt
  Đốm lá 182 112 70           10-20   25   1-3 Nt
   Cao su: Xì mủ 52 40 12           5-10   15-20   1-3 Khai thác
  LSMC 110 100 10           5-10   15-20   1-3  
   Lúa: Chuột 85 85             5-7         Chín
    S.đục thân 142 84 41 17         3-5 5-10 10-30 2,3    
4.Gio  Rầy LT 5 5       750-900           TT-1    
Linh Rầy nâu 55 40 13 2   800-900 1500-3000 8000-9000       3-4    
  Vàng lá chín sớm 35 35             10-15       1  
  Khô vằn 361 240 96 25         10-12 20 40   1-3  
  Nhện gié 47 42 5           7-10   15      
  Lem lép hạt 91 91             5-8          
  Tiêu:Tuyến trùng 60 58 2           7-10   20   1 Sau thu hoạch
  Thối gốc rễ 50 48 2           5-7   18   1 Nt
  Thán thư 30 30             7-10   20   1 Nt
  Đốm lá 38 38             5-8   20   1 Nt
  Chết nhanh 3 3             3-5          
  Cao su: Xì mủ 50 50             5-8   20   1 Khai thác
  Lúa: Vàng lá 15 15             7-10       1-3 Chín - Thu hoạch
  Khô vằn 20 20             5-15   20   1-3  
5. Vĩnh Tiêu: Thối gốc rễ 210 190 20           3-6   20-25   1-3 Sau thu hoạch
Linh Tuyến trùng 200 180 20           4-6   20-22   1-3 Nt
  Đốm lá 130 100 30           3-5   15   1-3 Nt
  Thán thư 70 60 10           1-3   8   1-3  nt
  Cao su:                            Khai thác
  Cháy nắng 70 50 20           2-3   10   1-3  
  Xì mủ 120 60 60           3-5   15   1-3  
  LSMC 40 30 10           1-2   12   1-3  
  Lúa: Chuột 166 156 10           5-10   22     Trổ - ngậm sữa
  Bọ xít dài 41 41       5 10         TT    
  Vàng lá sinh lý 97 97             5-15   18-22      
6. Đa   Đốm nâu 8 8             5-10   15      
K Rong Khô vằn 22 22             5-7   10-15      
  Thối thân thối bẹ 14 14             10   15      
  Tiêu: Đốm lá 21 21             5-10   18   1 Sau thu hoạch
  Thán thư 10 10             5   15   1 Nt
  Thối gốc rễ 22 22             10   15-20   1-3 Nt
  Tuyến trùng 27 27             5-10   15-20   1 Nt
  Lúa: Chuột 125 97 25 3         5-7   20-25     Đòng - trổ
  Vàng lá, nghẹt rễ 155 108 42 5         10-15   40-50   1-3  
  Lùn sọc đen 5.75 5.15 0.6           2-3   5-10      
  Thối thân thối bẹ 67 58 9           5-7   10-15      
  Tiêu:Tuyến trùng  93 78 14 1         20-25   65-70   1-5 PT quả
7.Hướng Rệp sáp 49 44 5           5-10
50-55   2-3 Nt
Hóa Đốm lá 95 80 15           10-15   30-35   1-5 Nt
  Cà phê                             PT quả
  Rệp các loại 285 233 52           10-15   40-50   1-2 Nt
  Khô cành 636 461 163 12         5-10   55-60   1-3 Nt
  Bệnh thán thư 756 569 166 21         10-15   55-60   1-5 Nt
  Bệnh rỉ sắt 202 146 47 9         20-25   55-60   1-3 Nt
  Đốm mắt cua 219 175 40 4         10-15   55-60   1-3 Nt
  Vàng lá, thối gốc 175 128 45 2         10-15   55-60   1-3 Nt
  Nấm hồng 75 75             5-10   25-30   1-3  
8. Đông Hà Lúa: Chuột 80 60 20           3-5   7-10     Chín
Lem lép hạt 20 20             7-15          
Đục thân  40 35 5           3-5   10 TT-1,2    
Rầy LT 50 50       250-500           TT    
Khô vằn 100 70 30           10-15   20-25   1-3  


File đính kèm:
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 109
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606