Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
3 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH QUẢNG TRỊ
Đăng ngày: (04-07-2012); Số lượt đọc: 780
Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 30/07/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa V. về "Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2009-2015". Với chức năng, nhiệm vụ được giao, từ năm 2009 đến nay, Liên minh HTX&DNNQD tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết và đạt được kết quả bước đầu đáng phấn khởi.

 

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 30/07/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa V. về "Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2009-2015". Với chức năng, nhiệm vụ được giao,từ năm 2009 đến nay,Liên minh HTX&DNNQD tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết và đạt được kết quả bước đầu đáng phấn khởi.
     Hướng dẫn sản xuất chổi đót ở HTX Văn phong-Hải lăng  
 
       Về công tác đào tạo cán bộ cho các HTX. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 số cán bộ quản lý HTX tại Quảng Trị đạt 20% có trình độ đại học, 40% có trình độ trung cấp. Theo đó Liên minh HTX&DNNQD tỉnh đã liên kết với các Trường đại học và Trung cấp tổ chức đào tạo 3 lớp đại học, 2 lớp trung cấp với gần 300 sinh viên theo học. Như vậy, theo kế hoạch đến năm 2015, trung bình 2 HTX sẽ có 1 cán bộ có trình độ đại học, 2 cán bộ có trình độ trung cấp, góp phần đạt được các chỉ tiêu về đào tạo cán bộ quản lý HTX theo đề án phát triển nguồn nhân lực của ND tỉnh Quảng Trị đề ra. Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho công tác đào tạo cán bộ nguồn cho các HTX bình quân một năm khoảng một tỷ đồng. Cùng với số cán bộ trình độ đại học, và trung cấp hiện có trong các HTX và số sinh viên đã, đang được đào tạo sẽ đáp ứng được yêu cầu kế hoạch đề ra vào năm 2015. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là các sinh viên được đào tạo mặc dù có cam kết sau khi ra trường phải phục vụ trong các HTX tối thiểu là 5 năm, nhưng có thực hiện được như thế hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố trong đó nổi lên là vấn đề tiền lương tương xứng và tham gia đóng các loại bảo hiểm của cán bộ HTX.Với nguồn ngân sách của tỉnh kết hợp cùng sự hợp tác và tài trợ của môt số Tổ chức Quốc tế, trong 2 năm 2010-2011 đã tổ chức dạy nghề được 25 lớp cho gần 1.000 lượt xã viên và người lao động trong các HTX, với thời gian 1-3 tháng/lớp. Tuy nhiên tiến độ công tác dạy nghề còn chậm, đạt 38,46% kế hoạch. Kế hoach đề ra trong 5 năm là phải triển khai công tác dạy nghề trong các HTX đạt 6.500 người, bình quân 1.300 lao động/ năm. Theo giám sát và đánh giá của Liên minh HTX&DNNQD tỉnh thì hiệu quả thực hiện các lớp dạy nghề trong thời gian qua đáp ứng được phần lớn nhu cầu, nguyện vọng của người lao động trong các HTX. Sau khi kết thúc các khóa học, học viên đã ứng dụng và làm theo, mở rộng quy mô sản xuất hộ gia đình như: Trồng nấm, trồng hoa, trồng rau sạch, trồng, khai thác mủ Cao su, nghề Chăn nuôi, nghề Thêu ren... Bước đầu, sản phẩm từ các lớp đào tạo nghề sơ cấp đã có mặt trên thị trường, thậm chí đã có xuất khẩu (hàng thêu ren). Các lớp dạy nghề thực sự đã mang lại hiệu quả không những về kinh tế mà còn có tác dụng lớn về mặt xã hội đó là tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và góp phần xóa đói giảm nghèo trong lao động nông thôn, trong các HTX, đặc biệt là lao động nữ. Hiệu quả các lớp dạy nghề còn thể hiện ở tính ứng dụng và mức độ lan tỏa trong cộng đồng như mô hình trồng Nấm ở HTX Đông Thanh-Đông Hà đã trở thành điểm tham quan, học tập và ứng dụng tiến bộ KHKT của nhiều HTX khác trong tỉnh; Mô hình thêu ren xuất khẩu, khai thác nhựa thông và kỹ thuật chăn nuôi cũng được triển khai ở nhiều HTX. Tuy nhiên, việc liên kết sản phẩm với thị trường, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm cần được quan tâm hơn nữa để hiệu quả các lớp đào tạo nghề  đạt hiệu quả cao hơn và có tính bền vững lâu dài. Với mục tiêu 100% cán bộ các HTX được tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, đặc biêt là việc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta cho đội ngũ cán bộ quản lý các HTX đã được Liên minh HTX&DNNQD tỉnh triển khai liên tục từ năm 2006 đến năm 2009 với gần 50 lớp, với hơn 2.000 lượt cán bộ chủ chốt các HTX tham gia. Các lớp tập huấn có hiệu quả và tác dung rất tốt, giúp cho đại bộ phận cán bộ HTX nhận thức đầy đủ và đúng đắn hơn về xây dựng HTX kiểu mới trong nền Kinh tế thị trường, định hướng Xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực, kỹ năng điều hành và quản lý HTX. Từ năm 2010 đến nay công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý các HTX nông nghiệp được chuyển giao cho Chi cục Nông nghiêp PTNT Quảng trị đảm nhận. Đã tổ chức được 40 lớp Khởi sự doanh nghiệp và Quản trị kinh doanh cho đội ngũ cán bộ quản lý các DN, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đặc biêt là cho đối tương là phụ nữ. Ba năm qua đã tổ chức tập huấn được tổng số 30 lớp, với gần 1.500 học viên DN tham gia. Thực hiện công tác tuyên truyền, phố biến thông tin pháp luật trong lĩnh vực KTTT, những năm qua đã phối hợp với các nghành, các cấp tổ chức tập huấn, tuyên truyền về một số quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là triển khai Nghị định 151/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 04 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về tổ chức và hoạt động của Tổ Hợp tác và các nội dung khác có liên quan.Kết quả đã tổ chức tập huấn được tổng số 70 lớp Tổ HT , với gần 3.500 học viên tham gia, bình quân đạt 1.166người/năm, đạt 48,58% kế hoach. Kế hoach đề ra trong 5 năm là phải triển khai công tác tập huấn cho 5.784 tổ trưởng, tổ phó Tổ Hợp tác với 12.000 người, bình quân 2.400 người/ năm. Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí để các HTX nông nghiệp thực hiện BHXH cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của HTX trong 5 năm đầu tiên, bắt đầu từ năm 2010 - 2014. Đối tượng được hưởng: Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng hoặc Cán bộ phụ trách kế toán HTX. Thời gian hỗ trợ 5 năm ( 2010-2014). Đối với số cán bộ quản lý chủ chốt của HTX nông nghiệp có thời gian tham gia năm công tác quản lý HTX liên tục từ năm 2004-2009 và đang tiếp tục tham gia công tác quản lý HTX thì được truy nộp BHXH. Đến nay đã có hơn 20 HTX tiến hành xong các thủ tục truy nộp và nộp BHXH. Tuy nhiên quá trình triển khai có nhiều vướng mắc phải tháo gỡ nên tiến độ thưc hiên rất chậm so với kế hoạch. Những năm qua tuyên truyền vận động, hướng dẫn thành lập mới được 8 HTX/năm, đạt 80% kế hoạch. Mức hỗ trợ cho HTX thành lập mới là 16 triệu đồng/HTX. Đồng thời, hàng năm tỉnh bố trí ngân sách triển khai công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về Kinh tế tập thể (KTTT) như chuyên mục KTTT phát sóng định kỳ hàng tháng trên đài PTTH tỉnh, xây dựng trang Website, biên tập và phát hành bản tin KTTThàng tháng phát miễn phí cho các HTX, gửi đến các nghành, cơ quan, cá nhân có liên quan. Tập trung chỉ đạo xây dựng HTX điển hình tiên tiến từ 16 HTX, đến nay đang chỉ đạo 40 HTX để rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng. Các  HTX được công nhận danh hiệu điển hình tiên tiến, ngoài việc khen thưởng còn được ngân sách hỗ trợ 15 triệu đồng/HTX. Về Chính sách tín dụng, nhìn chung các HTX không tiếp cận được nguồn vốn vay tín dụng do không đủ các điều kiện theo qui định. Liên minh HTX&DNNQD tỉnh đã thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đi vào hoạt động. Theo kế hoạch tổng nguồn vốn ban đầu của Quỹ là 20 tỷ đồng, trong đó ngân sách Tỉnh hỗ trợ 10 tỷ đồng, các HTX đóng góp vốn 3 tỷ đồng và vận động các tổ chức trong, ngoài nước 7 tỷ đồng. Với lộ trình đóng góp vốn là 3 năm từ 2009 đến 2011. Đã triển khai thực hiện khá thuận lợi và từ cuối năm 2011 đến nay đã giải ngân được hơn 7 tỷ đồng, đạt hơn 30% kế hoạch chung. Qũi đã cho 33 HTX và Tổ HT vay mua thiết bị máy móc, ứng dụng tiến bộ KHCN tiên tiến vào sản xuất, bước đầu có tác dụng và hiệu quả tốt. Nhà nước thực hiện việc giao đất không thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các HTX nông nghiệp có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... hỗ trợ kinh tế hộ , kinh tế trang trại phát triển. Ngoài ra HTX được thuê thêm đất để mở rộng sản xuất kinh doanh và được miễn tiền thuế đất trong 3 năm đầu và được giảm 50% tiền thuê đất cho 5 năm tiếp theo. HTX phi nông nghiệp được quyền thuê đất dài hạn theo các quy định ưu đãi hiện hành của nhà nước và Luật đất đai. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% số thuế thu nhập DN mà HTX đã nộp vào ngân sách nhà nước trong 5 năm đầu tiên đối với HTX thành lập mới kể từ khi HTX đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh thu nhập chịu thuế, để HTX bổ sung vào nguồn vốn quỹ phát triển sản xuất kinh doanh của HTX và nguồn vốn này không chia cho xã viên HTX. Chính sách hỗ trợ ứng dụng KHCN, hoạt động xúc tiến TMĐT, xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực KTTT và chính sách khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công. Đồng thời tăng tỷ lệ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo đúng tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TƯ của BCH -TW Đảng (khóa X).
      Ba năm qua thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh(Khóa V) về các chính sách hỗ trợ, khuyến khich phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2009-2015 bước đầu đã thu được những kết quả phấn khởi. Tác động tích cực, thiết thực của các chính sách nêu trên đã góp phần quan trọng cho các HTX tăng thêm nguồn lực và sức mạnh nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Mục tiêu đến năm 2015 các HTX trong tỉnh ta vươn lên đạt 50% số HTX khá giỏi, 50% HTX trung bình và không còn HTX yếu kém kéo dài.
File đính kèm:
Nguyễn Văn Thịnh
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 35
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606