Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Nghị quyết 64 của Liên Hợp quốc: Năm 2012 là Năm Quốc tế Hợp tác xã
Đăng ngày: (20-12-2011); Số lượt đọc: 278
Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, kỳ họp lần thứ 64 ngày 11/2/2010 Công nhận rằng các HTX, bằng nhiều hình thức khác nhau của mình, thúc đẩy sự tham gia đầy đủ nhất có thể vào phát triển kinh tế, xã hội của tất cả người dân, bao gồm phụ nữ, thanh niên và người già, những người tàn tật và người dân bản địa, đang trở thành nhân tố chính của phát triển kinh tế xã hội và góp phần xóa đói nghèo.
Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, kỳ họp lần thứ 64 ngày 11/2/2010
Công nhận rằng các HTX, bằng nhiều hình thức khác nhau của mình, thúc đẩy sự tham gia đầy đủ nhất có thể vào phát triển kinh tế, xã hội của tất cả người dân, bao gồm phụ nữ, thanh niên và người già, những người tàn tật và người dân bản địa, đang trở thành nhân tố chính của phát triển kinh tế xã hội và góp phần xóa đói nghèo.
  Công nhận sự đóng góp quan trọng của tất cả các loại hình HTX cho bước tiếp theo của Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội, Hội nghị thế giới lần thứ 4 về Phụ nữ và Hội nghị của Liên hiệp quốc lần thứ 2 về Định cư con người (Habitat II), kể cả việc đánh giá 5 năm của các hội nghị này, Hội nghị thượng đỉnh lương thực thế giới, Đại hội đồng thế giới lần thứ 2 về người cao tuổi, Hội nghị quốc tế về đầu tư tài chính cho phát triển, Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững và Hội nghị thượng đỉnh thế giới năm 2005,

·       Đánh giá cao vai trò của HTX trong việc cải thiện các điều kiện kinh tế xã hội của người dân bản địa và những cộng đồng nông thôn,

·       Nhắc lại Khuyến nghị của Hội đồng kinh tế xã hội 1980/67 ngày 25 tháng 7 năm 1980 về năm quốc tế và các lễ kỷ niệm.

·       1. Ghi nhận báo cáo của Tổng thư ký.

·       2. Tuyên bố năm 2012 là Năm quốc tế HTX.

·       3. Kêu gọi tất cả các nước thành viên cũng như Liên hợp quốc và tất cả các tổ chức liên quan khác, tranh thủ Năm quốc tế HTX như một cách thúc đẩy các HTX và nâng cao nhận thức về đóng góp của HTX cho phát triển kinh tế xã hội.

·       4. Lưu ý các nước thành viên về những khuyến nghị trong báo cáo của Tổng thư ký đối với các hoạt động tiếp theo để thúc đẩy sự tăng trưởng của các HTX như những doanh nghiệp kinh doanh và xã hội có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững, xóa đói nghèo, nâng cao đời sống trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau ở thành thị và nông thôn, cũng như hỗ trợ việc thành lập các HTX trong những lĩnh vực mới.

·       5. Yêu cầu các chính phủ thành viên xem xét một cách thích hợp các điều khoản luật pháp và hành chính quản lý các hoạt động của các HTX trong môi trường kinh tế- xã hội thay đổi nhanh chóng bằng cách đưa ra sân chơi bình đẳng cho các HTX so với những doanh nghiệp xã hội và kinh doanh khác, kể cả những biện pháp thuế phù hợp và sự tiếp cận các dịch vụ tài chính và thị trường.

·       6. Yêu cầu các chính phủ thành viên, các tổ chức quốc tế liên quan và các cơ quan chuyên ngành, phối hợp với các tổ chức HTX quốc tế và quốc gia, có những xem xét phù hợp đối với vai trò và đóng góp của các HTX trong việc thực hiện và giám sát những kết quả thực hiện của Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội, Hội nghị thế giới lần thứ 4 về Phụ nữ và Hội nghị của Liên hiệp quốc lần thứ 2 về Định cư con người (Habitat II), kể cả việc đánh giá 5 năm của họ, Hội nghị thượng đỉnh lương thực thế giới, Đại hội đồng thế giới lần thứ 2 về người cao tuổi, Hội nghị quốc tế về đầu tư tài chính cho sự phát triển, Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững và Hội nghị thượng đỉnh thế giới năm 2005, bằng cách:

·       (a) Sử dụng và phát triển đầy đủ tiềm năng và đóng góp của các HTX đối với việc đạt được các mục tiêu phát triển xã hội, đặc biệt việc xóa đói nghèo, tạo việc làm đầy đủ và hiệu quả và tăng cường hội nhập xã hội;

·       (b) Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và phát triển các HTX, kể cả áp dụng các biện pháp nhằm hỗ trợ người dân nghèo hay những nhóm yếu thế, bao gồm phụ nữ, thanh niên, người tàn tật, người già và những người bản địa, tham gia đầy đủ trên cơ sở tự nguyện vào các HTX và để giải quyết các nhu cầu dịch vụ xã hội;

·       (c) Áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các HTX bằng cách phát triển mối quan hệ đối tác hiệu quả giữa các chính phủ và phong trào HTX thông qua hội đồng tư vấn chung hay bộ máy tư vấn bằng cách thúc đẩy và thực hiện tốt hơn các lĩnh vực về luật pháp, nghiên cứu, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn thành công, hỗ trợ đào tạo, kỹ thuật và xây dựng năng lực của các HTX, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý, kiểm toán và các kỹ năng marketing;

·       (d) Nâng cao nhận thức của người dân về đóng góp của HTX vào tạo việc làm và phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy việc nghiên cứu toàn diện và thu thập số liệu thống kê về các hoạt động, việc làm và tác động kinh tế xã hội của các HTX ở cấp quốc gia và quốc tế và thúc đẩy việc hình thành chính sách quốc gia phù hợp bằng cách kết hợp các phương pháp thống kê.

·       7. Yêu cầu các chính phủ, phối hợp với phong trào HTX, phát triển các chương trình nhằm tăng cường việc xây dựng năng lực của các HTX, kể cả bằng cách củng cố các kỹ năng tổ chức, quản lý và tài chính của xã viên HTX, giới thiệu và hỗ trợ các chương trình nhằm nâng cao sự tiếp cận của các HTX với công nghệ mới;

·       8. Yêu cầu các chính phủ và các tổ chức quốc tế, phối hợp với các HTX và các tổ chức HTX cấp quốc gia thúc đẩy sự tăng trưởng của các HTX nông nghiệp thông qua việc tiếp cận dễ dàng nguồn tài chính phù hợp, áp dụng các biện pháp sản xuất bền vững, đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn và thủy lợi, củng cố các bộ máy marketing và hỗ trợ sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế trong HTX;

·       9. Cũng yêu cầu các chính phủ và các tổ chức quốc tế, phối hợp với các HTX và tổ chức HTX cấp quốc gia thúc đẩy sự tăng trưởng của các HTX tài chính để đáp ứng mục tiêu tài chính bằng cách cung cấp sự tiếp cận dễ dàng các dịch vụ tài chính phù hợp cho tất cả mọi người;

·       10. Yêu cầu các chính phủ, các tổ chức quốc tế liên quan, các cơ quan chuyên ngành và các tổ chức HTX cấp cơ sở, quốc gia và quốc tế tiếp tục tiến hành lễ kỷ niệm Ngày quốc tế HTX hàng năm, vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 7 như đã được Đại hội đồng tuyên bố trong Nghị quyết 47/90.

·       11. Đề nghị Tổng thư ký, phối hợp với các tổ chức liên quan của liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác, tổ chức HTX cấp quốc gia, khu vực và quốc tế tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên khi thích hợp, trong nỗ lực tạo ra môi trường thuận lợi để phát triển các HTX, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, tư vấn kỹ thuật và đào tạo và thúc đẩy việc trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn ở cấp quốc gia và khu vực;

·       12. Đề nghị Tổng thư ký trình Đại hội đồng tại kỳ họp lần thứ 66 báo cáo về việc thực hiện nghị quyết này, kể cả việc đề suất các hoạt động được thực hiện Năm quốc tế HTX trong những nguồn lực hiện có.

File đính kèm:
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 19
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606