Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Hoạt động đúng Luật, một HTX Vận tải thủy – bộ đạt doanh thu gần 9 tỷ đồng/năm
Đăng ngày: (19-12-2011); Số lượt đọc: 102
Đó là Hợp tác xã (HTX) Vận tải thủy – bộ Kiên Tân, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, được thành lập từ ngày 11 tháng 01 năm 2000. Ngành nghề kinh doanh chuyên về vận tải hành khách, hàng hóa ở các tuyến liên tỉnh, nội tỉnh. Hiện tại HTX có tổng số cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách là 9 người, 44 xã viên, 136 lao động thường xuyên.

Đó là Hợp tác xã (HTX) Vận tải thủy – bộ Kiên Tân, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, được thành lập từ ngày 11 tháng 01 năm 2000. Ngành nghề kinh doanh chuyên về vận tải hành khách, hàng hóa ở các tuyến liên tỉnh, nội tỉnh. Hiện tại HTX có tổng số cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách là 9 người, 44 xã viên, 136 lao động thường xuyên. Tổng số vốn của HTX là 7.064.000.000 đồng, trong đó vốn góp của xã viên hoạt động thường xuyên là 7.015.000.000 đồng, vốn điều lệ theo pháp định là 49.000.000 đồng.

Ông: Trần Thanh Nhỏ, Chủ nhiệm HTX


Từ khi thành lập đến nay, tình hình kinh tế – xã hội phát triển khá tốt, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khá mạnh mẽ, trong đó có dịch vụ vận tải. Để đem lại trật tự an toàn giao thông trong khu vực và kinh doanh có hiệu quả, HTX đã tổ chức các đợt tập huấn, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, qua đó cán bộ, xã viên đã nhận thức đúng đắn, nêu cao được ý thức trách nhiệm của mình, phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Trong kinh doanh phải bám sát vào điều lệ, phương hướng của HTX để phấn đấu. Kết quả sản xuất kinh doanh (từ năm 2007 đến nay) đạt tổng doanh thu mỗi năm gần 9 tỷ đồng. Trong đó 97% tổng thu của xã viên được hưởng, để chi phí, nhiên liệu, lương công nhân, khấu hao, sửa chữa (phần này xã viên tự hạch toán, không thể hiện vào công tác hạch toán của HTX). 3% nguồn thu của xã viên trên tổng doanh thu nộp hội phí cho HTX.

Ngoài ra HTX còn trích các loại quỹ như: qũy khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh 15% (với 37.950.000 đồng) nhằm tái đầu tư tăng nguồn vốn mở rộng kinh doanh, giao dịch công tác. Qũy phúc lợi xã hội 20% (với 50.600.000 đồng) thực hiện các chính sách xã hội, nội bộ HTX và cộng đồng. Qũy khen thưởng 10% (với 25.300.000 đồng) động viên khen thưởng những người có thành tích đóng góp hiệu quả vào hoạt động kinh doanh của HTX. Qũy lương trực tiếp 55% (với 139.150.000 đồng) trả lương cho cán bộ, công nhân viên và sinh hoạt phí cho Ban Quản trị, Ban Kiểm soát. Hiện tại vốn tích lũy của HTX có 123.083.000 đồng (đang gởi Ngân hàng). Thu nhập bình quân mỗi cán bộ, công nhân viên trong HTX là 2.100.000 đồng, trong đó cao nhất là 2.831.000 đồng, thấp nhất 1.350.000 đồ ng. Tính đến nay HTX không còn hộ xã viên nghèo.

Ban quản trị động viên, đôn đốc xã viên tự lực huy động vốn, để đổi mới phương tiện phù hợp với nhu cầu của hành khách và thay thế những phương tiện đã hết niên hạn sử dụng. Qua đó đã đầu tư đổi mới được 20 phương tiện trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng đi vào hoạt động ổn định. Ban quản trị cũng thường xuyên chú trọng đến chất lượng phục vụ hành khách như cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ, tinh thần phục vụ hành khách trên hành trình của lái xe, phụ xe và nhân viên phục vụ. Từ đó tạo được uy tín của hành khách với phương tiện của HTX. Xã viên còn được hỗ trợ về phân công luồng tuyến, xây dựng lịch hoạt động cụ thể hàng tháng cho từng tuyến, đăng ký, đăng kiểm.

Các xe khách của HTX đang hoạt động tại bến xe


Ngoài việc hoạt động đúng Luật và điều lệ quy định, HTX còn chú trọng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, xã viên. Hiện tại HTX có 01 cán bộ trình độ Đại học Quản trị kinh doanh, 01 Cao đẳng kế toán và 01 Trung cấp kinh tế vận tải. Còn lại nhân viên phục vụ trên phương tiện đều đã tập huấn và có giấy chứng nhận nghiệp vụ vận tải, toàn bộ lái xe đã được triển khai “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp người lái xe”. Hàng tháng HTX đều tổ chức sinh hoạt định kỳ và có kế hoạch hoạt động tiếp theo, với quan điểm “HTX là nhà, xã viên là chủ”, vì vậy mọi nội dung của HTX đều đưa ra bàn bạc, thống nhất, đoàn kết hành động vì mục tiêu phát triển phương châm “Xã viên biết, xã viên bàn, xã viên thực hiện”

Bên cạnh đó HTX thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống xã viên và người lao động, từ đó đời sống xã viên và người lao động từng bước được nâng lên. Kịp thời giải quyết, trợ cấp cho các phương tiện bị tai nạn giao thông, thăm hỏi xã viên, cán bộ, ốm đau…tổng số tiền cho các hoạt động này hàng năm trên 5 triệu đồng. HTX còn gắn bó mật thiết với địa phương, kết hợp vận động xã viên đóng các loại quỹ từ thiện cho địa phương như: qũy đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống lụt bão, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, quỹ vì người nghèo, qũy khen thưởng các cháu học sinh con em cán bộ và các cháu học sinh nghèo hiếu học với số tiền 5.850.000đ. Đặc biệt HTX còn điều động phương tiện cho cán bộ địa phương đi khảo sát vùng bị lũ lụt, bảo lãnh cho xã viên vay vốn để mua sắm, thay đổi phương tiện cũ được gần 4 tỷ đồng.

Ban quản trị luôn sắp xếp tổ chức phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ, rà soát lại việc đăng ký, đăng kiểm của từng phương tiện để đảm bảo đầy đủ thủ tục hành chính, thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về thế, từ đó hàng tháng xã viên nộp thuế vào ngân sách Nhà nước đều đạt 100%, nhất là những điều quy định về Luật giao thông, luôn được cán bộ, xã viên nghiêm chỉnh chấp hành. Toàn thể cán bộ, công nhân viên HTX đều tham gia vào tổ chức Công đoàn, trong đó có 01 Đảng viên. Mặt khác, để có một hệ thống tốt từ HTX đến xã viên, BQT đã bầu ra các đội phụ trách cho từng loại phương tiện hoạt động ở các tuyến đường, nhằm thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu kế hoạch mà HTX đề ra .Hàng tháng, quý, năm Ban quản trị có họp định kỳ, sơ, tổng kết tình hình hoạt động, kiểm tra vốn quỹ, nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực có thể sảy ra.

Hiên nay có 44 phương tiện đang hoạt động, trong đó đường bộ là 30 phương tiện, đường thủy là 14 phương tiện. Đang quản lý và điều hành hoạt động 12 luồng tuyến đường bộ, đường thủy, trong đó đường bộ liên tỉnh là 05 tuyến, đường thủy liên tỉnh là 01 tuyến, đường bộ nội tỉnh là 02 tuyến, đường bộ nội huyện là 01 tuyến, đường thủy nội địa là 03 tuyến .

Trong những năm qua việc thực hiện các hoạt động kinh doanh có nhiều kết quả đáng kể, nguyên nhân là do HTX luôn chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Kịp thời quán triệt các chủ trương, xây dựng kế hoạch kinh doanh, tạo sự thống nhất và phối hợp thực hiện. Luôn bám sát vào các mục tiêu, phương hướng, từ đó hoạt động kinh doanh của HTX đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, nhằm duy trì hiệu quả hoạt động, HTX định hướng một số công việc và chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Chú trọng công tác tuyên truyền cho cán bộ và xã viên thông hiểu Luật HTX, bám sát theo phương hướng, Nghị quyết của Đại hội và Điều lệ HTX, tổ chức tốt công tác sơ, tổng kết năm, báo cáo công khai minh bạch việc thu, chi tài chính, vốn, quỹ.

- Thường xuyên tranh thủ với các ngành, các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX hoạt động, thực hiện tốt công tác thông tin hai chiều nhằm chấn chính những lệch lạc, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt hoàn thành nhiệm vụ.

- Vận động xã viên đầu tư đổi mới phương tiện chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Lắng nghe ý kiến phản hồi của xã viên, ứng xử giải quyết kịp thời về tranh chấp luồng tuyến,

- Hoạt động của HTX và các tổ, đội phải được thường xuyên đổi mới, phát huy dân chủ trong nội bộ xã viên, duy trì hội họp hàng tháng theo định kỳ, đánh giá tình hình hoạt động để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ sát với tình hình thực tế.

- Rà soát lại các phương tiện đường bộ, đường thủy để có hướng động viên các chủ phương tiện tham gia vào HTX nhằm có sự quản lý chung, thu hút xã viên, giúp HTX ngày càng quy mô và vững mạnh.

- Tập trung nghiên cứu khảo sát các tuyến đường, giao lưu với các đơn vị kinh doanh vận tải khác, kết hợp mở rộng thêm luồng tuyến, lập phương án mở tuyến mới từ 3 đến 5 tuyến đường bộ. Phấn đấu doanh thu của HTX phải tăng từ 20 đến 30% so với những năm trước, thu nhập bình quân của cán bộ phải đạt từ 1,8 đến 2, 8 triệu đồng/tháng, 100% xã viên, lái xe, nhân viên phục vụ được tập huấn và cấp giấy chứng nhận chuyên môn chuyên ngành.

(Bài viết riêng cho website Socencoop)

Phạm Thành Trăm

(Trưởng phòng Kế hoạch – Chính sách,

Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang)

File đính kèm:
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 99
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606