Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân
Đăng ngày: (13-01-2012); Số lượt đọc: 82
Năm 2011, sản xuất nông nghiệp Quảng Trị diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn về thời tiết và sâu bệnh, dịch bệnh gây hại nhưng Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động chỉ đạo quyết liệt, cùng với các địa phương bằng nhiều biện pháp giúp nhân dân chủ động trong sản xuất và phòng chống dịch bệnh cũng như thiên tai, bảo đảm ổn định sản xuất.
Năm 2011, sản xuất nông nghiệp Quảng Trị diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn về thời tiết và sâu bệnh, dịch bệnh gây hại nhưng Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động chỉ đạo quyết liệt, cùng với các địa phương bằng nhiều biện pháp giúp nhân dân chủ động trong sản xuất và phòng chống dịch bệnh cũng như thiên tai, bảo đảm ổn định sản xuất.

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển giao TBKT cho nông dân, thông qua công tác đào tạo huấn luyện - thông tin tuyên truyền và xây dựng mô hình trình diễn giúp cho nông dân tự lựa chọn, xây dựng, bố trí sản xuất những cây con phù hợp với điều kiện đất đai và năng lực kinh tế của mình để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.

Trong năm qua, trung tâm đã đào tạo, huấn luyện 4 lớp với 120 khuyến nông viên, tập huấn cho cộng tác viên khuyến nông 25 lớp với 750 người tham gia, đây là lực lượng xung kích trong việc hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi, chuyển giao kỹ thuật thâm canh nông nghiệp, thực hành các biện pháp mang tính kỹ thuật cao như thụ tinh nhân tạo bò, lợn, chiết ghép cây ăn quả, ươm trồng các loại cây giống. Bên cạnh đó, trung tâm cũng đã tổ chức được 300 lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, dịch bệnh hại vật nuôi đã thu hút được 10.000 lượt nông dân tham gia. 

Hướng dẫn nông dân ươm giống cây hồ tiêu.


Thông qua tập huấn, cán bộ KN-KN đã trực tiếp tiếp xúc trao đổi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân, làm cho mối quan hệ giữa khuyến nông với nông dân ngày càng gắn kết chặt chẽ. Trong năm qua, trung tâm đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị đầu bờ cho hàng ngàn nông dân đến tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm; biên soạn và in ấn 600 bộ lịch nông vụ, xuất bản 14.000 bản tin nông nghiệp cấp phát đến tận HTX, thôn.

Tổ chức được 2 cuộc tham quan học tập ngoài tỉnh với 20 cán bộ tham gia. Xây dựng được 26 chuyên mục “Trang nông nghiệp” phát sóng 156 buổi trên sóng truyền hình; phối hợp với Báo Quảng Trị xây dựng chuyên mục “Bạn của nhà nông”, phát hành 52 nội dung. Thông qua công tác đào tạo huấn luyện, thông tin tuyên truyền đã góp phần tích cực đẩy mạnh chuyển giao TBKT cho nông dân, nhất là nông dân vùng sâu, vùng xa, làm cho họ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển từ sản xuất quảng canh sang đầu tư thâm canh, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

Việc xây dựng các mô hình trình diễn giúp cho nông dân nắm bắt và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Chương trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng trọt được tiến hành đạt hiệu quả cao như mô hình 3 giảm, 3 tăng trong sản xuất lúa quy mô 75 ha đã giúp cho nông dân sử dụng giống, phân bón, thuốc BVTV hợp lý, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, kết quả năng suất đạt 50 - 58 tạ/ha tăng hơn so với đại trà 3-5tạ/ha.

Ngoài ra, trong năm qua, trung tâm đã tổ chức sản xuất 10 giống lúa mới, qua theo dõi, đánh giá bước đầu đã chọn ra một số giống lúa như TBR36, TBR45. Mô hình thâm canh cây cà phê tại Hướng Hoá với quy mô 1 ha nhằm chuyển giao kỹ thuật và giúp nông dân cải tạo lại vườn cà phê già cỗi, hiệu quả thấp. Mô hình trồng hoa tại thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà giúp người dân đưa vào sản xuất các loại hoa có giá trị kinh tế cao...

Năm 2011, chương trình cải tạo đàn bò đạt kết quả cao, đến nay đã phối giống 3.379 con/2500 con đạt 135% so với kế hoạch. Chương trình nuôi lợn thịt an toàn sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường có quy mô 10 mô hình, triển khai trên 7 huyện, thị xã, thành phố, mỗi mô hình được hỗ trợ 6 con lợn giống, thức ăn, thuốc thú y và xây hầm biogas theo định mức của chương trình.

Sau thời gian nuôi từ 3- 4 tháng đạt kết quả tốt, lợn tăng trọng đạt từ 18 - 20 kg/tháng, tiêu tốn thức ăn ít, hầm biogas xây dựng đảm bảo chất lượng giúp tiết kiệm được một lượng chất đốt và điện, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Với mục đích cải thiện điều kiện chăn nuôi miền núi, trung tâm đã xây dựng 6 mô hình đầu tư con giống, thức ăn và cải tạo chuồng lợn cho bà con dân tộc thiểu số 2 huyện Hướng Hoá và Đakrông nhằm giúp bà con thay đổi tập quán chăn thả tự do chuyển sang nuôi có sự quản lý, đặc biệt phát triển và bảo tồn nghề nuôi lợn bản địa. Ngoài ra, trung tâm còn du nhập một số con nuôi mới như mô hình nuôi nhông trên cát, bước đầu cho hiệu quả kinh tế tương đối khá.

Hoạt động của khuyến lâm cũng được đổi mới để nâng cao hiệu quả sản xuất. Trung tâm xây dựng các mô hình trồng khảo nghiệm, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh nghề rừng, đặc biệt phát triển một số loại cây lâm đặc sản, có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ rộng, để khuyến khích nông dân, nhất là nông dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa định hướng được mục tiêu và phương thức sản xuất kinh doanh, ý thức được tài nguyên, sản phẩm từ rừng, thông qua các mô hình trình diễn trồng keo lai, keo dâm hom, rừng kinh tế, bời lời...

Đến nay, nhiều diện tích rừng keo lai, rừng bời lời được nông dân đầu tư và phát triển mang hiệu quả kinh tế cao, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tăng độ che phủ của rừng. Các mô hình đã tạo được một hệ sinh thái bền vững có tác dụng giữ đất, giữ nước góp phần không nhỏ vào việc cải tạo và bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho hàng ngàn người trong vùng dự án.

Về hoạt động khuyến ngư, đã đẩy mạnh phong trào ứng dụng KHKT, đưa các giống nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, thay đổi các tập quán nuôi cũ như nuôi quảng canh bằng thức ăn tự nhiên và các đối tượng nuôi truyền thống sang nuôi quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm canh bằng thức ăn công nghiệp. Đưa các đối tượng có giá trị kinh tế cao như tôm thẻ chân trắng, mô hình nuôi cá chình lồng, chình bể, cá rô phi đơn tính, cá diêu hồng, trê lai...

Thông qua mô hình đã hỗ trợ cho dân con giống tốt, giúp họ nắm được quy trình kỹ thuật để khai thác tốt mặt nước ao hồ, các mô hình đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt giải quyết được thực phẩm tại chỗ cho đồng bào miền núi. Chương trình khuyến ngư được chú trọng trên cả ba lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và chế biến.

Về khai thác - chế biến đã chuyển giao thành công nhiều loại mô hình như cải hoán hầm tàu bảo quản bằng vật liệu PU, mô hình lưới rê đáy khai thác ghẹ cải tiến, lưới rê khai thác cá chim, chụp mực 4 tăng gông được thực hiện ở vùng biển bãi ngang. Mô hình khai thác chế biến đã mang lại hiệu quả thiết thực cho ngư dân về năng suất, sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm. Từ kết quả của các mô hình đã giúp ngư dân mạnh dạn đầu tư ngư lưới cụ, tàu thuyền để vươn ra khơi xa.

Năm 2012, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người sản xuất để tăng thu nhập, thoát đói nghèo, làm giàu thông qua các hoạt động đào tạo nông dân về kiến thức, kỹ năng và các hoạt động cung ứng dịch vụ để hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, thích ứng các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, ổn định KT- XH, bảo vệ môi trường.

File đính kèm:
VÕ THÁI HÒA
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 39
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606