Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành thương mại
Đăng ngày: (05-01-2012); Số lượt đọc: 122
Thực hiện Nghị quyết 01/2006 của Tỉnh ủy Quảng Trị (khóa XIV), 5 năm qua hoạt động của ngành thương mại trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, khai thác được tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế- xã hội, tạo sự lưu chuyển hàng hóa, giải quyết việc làm cho nhiều lao động.
Thực hiện Nghị quyết 01/2006 của Tỉnh ủy Quảng Trị (khóa XIV), 5 năm qua hoạt động của ngành thương mại trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, khai thác được tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế- xã hội, tạo sự lưu chuyển hàng hóa, giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Để thúc đẩy thương mại phát triển tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xây dựng quy hoạch về phát triển tổng thể lĩnh vực thương mại đến năm 2020 của tỉnh và các quy hoạch chuyên đề về bố trí các chuyên ngành sản xuất kinh doanh, xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh doanh thương mại. Hoàn thành quy hoạch xây dựng mạng lưới chợ khu vực nội địa và mạng lưới chợ biên giới Việt- Lào, đang trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở cho việc xây dựng chợ biên giới từ nguồn ngân sách Trung ương và các nguồn khác.

Để thực hiện các mục tiêu trên thì giải pháp quan trọng là thực hiện tốt quy hoạch phát triển thương mại của tỉnh theo hướng bền vững và hiệu quả, tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho hàng nông sản, đặc sản của địa phương; mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại trên cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ. Tăng cường đầu tư cho phát triển thương mại tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chú trọng chính sách đầu tư, thu hút đầu tư và chỉ đạo phát triển thương mại, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1099 ngày 8/6/2009 về việc quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó còn tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết khu vực mậu dịch tự do ASEAN, các cam kết của Việt Nam với WTO.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tỉnh cũng đã động viên, khuyến khích và thực hiện một phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp nghiên cứu, tìm kiếm thị trường trong và ngoài tỉnh, các nước trong khu vực thông qua việc tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại trong tỉnh, ngoài tỉnh và thị trường 2 nước láng giềng là Lào, Thái Lan.

Hướng dẫn một số doanh nghiệp xây dựng thương hiệu xuất khẩu có uy tín, thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp quan tâm việc phát triển thị trường nội địa và tiêu thụ hàng do trong nước sản xuất, đồng thời chú trọng củng cố, mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trong đó có vấn đề xuất khẩu hàng hóa của cư dân biên giới nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu và GDP của thương mại nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung. Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về quy hoạch, bổ sung quy hoạch, đầu tư xây dựng, cấp giấy phép kinh doanh đối với các mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

Ngoài ra Sở Công Thương phối hợp với Sở Ngoại vụ đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, doanh nhân trên địa bàn tỉnh tham gia để hiểu rõ về chủ trương, cơ chế, chính sách và kiến thức pháp luật quốc tế. Trong phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị đã chú trọng hợp tác với các tỉnh trong khu vực và các nước trên tuyến Hành lang kinh tế Đông- Tây nhằm thúc đẩy giao lưu, trao đổi hàng hóa, tăng cường xuất nhập khẩu.

Nhờ thực hiện nhiều chính sách, biện pháp nêu trên, bước đầu đã thu hút một số dự án đầu tư về thương mại tại Khu KTTMĐB Lao Bảo, thành phố Đông Hà và một số trung tâm các huyện, thị xã. Tính đến nay, Khu KTTMĐB Lao Bảo đã thu hút được 44 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 3.309 tỉ đồng, trong đó có nhiều dự án về thương mại- dịch vụ.

Một trong những kết quả đạt được trong thời gian qua là đã tiến hành quy hoạch, xây dựng và nâng cấp mạng lưới chợ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 5 năm qua bằng các nguồn vốn của Trung ương và địa phương đã đầu tư xây dựng, nâng cấp các chợ với kinh phí gần 55 tỉ đồng.

Bên cạnh các chợ thì mạng lưới trung tâm thương mại và siêu thị cũng đã xuất hiện, mang lại sức sống mới, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn, mua sắm hàng hóa có chất lượng cao. Hiện tại ở thành phố Đông Hà đã có 6 siêu thị, huyện Hướng Hóa có 1 trung tâm thương mại và 3 siêu thị, huyện Vĩnh Linh có 1 siêu thị...

Trong thời gian từ năm 2006 đến nay giá trị gia tăng của ngành thương mại tăng bình quân hàng năm trên 9% (mục tiêu Nghị quyết đề ra 8,4-9,0%), tỉ trọng giá trị ngành thương mại trong GDP toàn tỉnh chiếm 10,86% (mục tiêu 12,5-13%), tốc độ phát triển bình quân hàng năm 26,41%; tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm 28,93%, nhập khẩu tăng 13,88%.

Theo số liệu của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, hiện nay trên địa bàn Quảng Trị có khoảng 35.000 hộ kinh doanh, gần 2.000 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh thu thương mại- dịch vụ hàng năm đạt gần 10.000 tỉ đồng. Ngành thương mại cũng đã thu hút hơn 25.000 lao động.

Tuy đạt được những thành tích khả quan, song hoạt động của ngành thương mại Quảng Trị vẫn còn nhiều hạn chế. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy trình bày tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 (khóa XV) vừa tổ chức vào cuối tháng 11 vừa qua, đã chỉ rõ: Cơ sở vật chất của ngành còn yếu, phần lớn doanh nghiệp thương mại quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, chủ yếu làm tổng đại lý, nhà phân phối cho các nhà sản xuất, nhà phân phối chính và tổ chức bán lẻ, chưa có các doanh nghiệp mạnh, chiếm thị phần lớn ở các ngành hàng quan trọng, thiết yếu làm vai trò định hướng cho sản xuất, có khả năng chi phối, bình ổn thị trường.

Hoạt động kinh doanh thương mại phát triển chưa vững chắc, phụ thuộc vào các nhà sản xuất, nhà phân phối chính. Kinh doanh xuất khẩu còn lúng túng, bị động cả về thị trường và nguồn hàng, chưa có các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu chủ lực nên kim ngạch xuất khẩu còn thấp, tăng chậm, cơ cấu chủ yếu là hàng nông sản. Bên cạnh đó công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa chưa được doanh nghiệp quan tâm đúng mức; việc liên doanh liên kết trong tỉnh, ngoài tỉnh còn hạn chế. Hệ thống các hợp tác xã thương mại- dịch vụ hoạt động còn yếu....

Trong thời gian tới tỉnh Quảng Trị xác định: Đưa ngành thương mại phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Mục tiêu là phát triển thương mại theo cơ chế thị trường, đa dạng hóa các loại hình hoạt động kinh doanh trên cơ sở bình đẳng, hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh, tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho hàng hóa nông sản, đặc sản của địa phương, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại trên cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại. Tốc độ tăng trưởng về giá trị gia tăng ngành thương mại dịch vụ thời kỳ 2011-2015 phấn đấu đạt bình quân 10-11%/ năm; thời kỳ 2016-2020 đạt bình quân 12- 13%/ năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 khoảng 21% và giai đoạn 2016-2020 khoảng trên 22%. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt khoảng 80-100 triệu USD và khoảng 170-200 triệu USD vào năm 2020; kim ngạch nhập khẩu đến năm 2015 đạt khoảng 90 triệu USD và năm 2020 đạt khoảng 180 triệu USD.

Để thực hiện các mục tiêu trên thì giải pháp quan trọng là thực hiện tốt quy hoạch phát triển thương mại của tỉnh theo hướng bền vững và hiệu quả, tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho hàng nông sản, đặc sản của địa phương; mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại trên cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ. Tăng cường đầu tư cho phát triển thương mại tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chú trọng chính sách đầu tư, thu hút đầu tư và chỉ đạo phát triển thương mại, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp.

Hàng năm ưu tiên hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực; quan tâm tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Củng cố và mở rộng thị trường nội địa, nhất là thị trường nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; mở rộng thị trường xuất khẩu, chú ý các loại hàng hóa sản xuất tại địa phương như cao su, tiêu, cà phê. Ngoài ra cần nâng cao chất lượng, mẫu mã và thương hiệu hàng hóa sản xuất trong tỉnh; gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị hàng nông sản, góp phần vào việc cải thiện đời sống của người nông dân...

File đính kèm:
PHƯỚC AN
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 65
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606