Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Hiệu quả từ một Nghị quyết
Đăng ngày: (29-12-2011); Số lượt đọc: 283
Cùng với việc đầu tư mở rộng chăn nuôi, hiện nay, tình hình dịch bệnh còn tiền ẩn và diễn biến hết sức phức tạp như: Lỡ mồm long móng, dịch tai xanh, cúm gia cầm, nên công tác phòng chống dịch bệnh,
        Cùng với việc đầu tư mở rộng chăn nuôi, hiện nay, tình hình dịch bệnh còn tiền ẩn và diễn biến hết sức phức tạp như: Lỡ mồm long móng, dịch tai xanh, cúm gia cầm, nên công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế thiệt hại cho ngành chăn nuôi và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân cần được quan tâm, chú trọng để thực hiện thành công Nghị quyết 02 của huyện ủy " về phát triển chăn nuôi" giai đoạn 2011 - 2015.
               Với hơn 22.330 hộ dân, trong đó có 17 nghìn hộ sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở tiềm năng lợi thế để đưa ngành chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính của địa phương, huyện ủy đã ra nghị quyết 02 về phát triển chăn nuôi giai đoạn 2006 – 2010. Sau 5 năm triển khai thực hiện, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, giá cả bấp bênh nhưng ngành chăn nuôi của huyện tiếp tục duy trì, phát triển và đạt được những kết quả nhất định.

Hiện nay toàn huyện có tổng đàn gia súc gia cầm gần 500 nghìn con, trong đó đàn trâu trên 3.000 con, đàn bò 11.642 con (bò lai sin chiếm 25% tổng đàn), đàn lợn 56.450 con ( lơn nái ngoại và F1 chiếm 15%), đàn gia cầm 418.700 con. Giá trị ngành chăn nuôi năm 2010 đạt gần 80 tỷ đồng, chiếm 35,5% giá trị sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện có trên 1.000 hộ chăn nuôi lợn có quy mô từ 10 – 400 con/lứa. Nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến, nhiều hộ đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng chuồng trại, ứng dụng phương thức chăn nuôi tiên tiến, áp dụng tiến bộ KHKT về giống, thức ăn, thú y để phát triển chăn nuôi thâm canh theo hướng trang trại, gia trại đem lại hiệu quả cao. Nhờ vậy, các mô hình VAC, VCR xuất hiện ngày càng nhiều trên tất cả các vùng trong toàn huyện, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho bà con nông dân.

Tuy nhiên so với tiềm năng và nhu cầu tiêu thụ của thị trường thì ngành chăn nuôi của huyện phát triển chưa mạnh, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của một huyện thuần nông. Từ thực tế đó, để đưa ngành chăn nuôi của huyện phát triển mạnh hơn nữa, trên cơ sở những kết quả của Nghị quyết giai đoạn 2006 – 2010, Triệu Phong đề ra mục tiêu, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02 – NQ/HU giai đoạn 2011 – 2015 với các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015, toàn huyện có đàn trâu 3.500 – 4.000 con; đàn bò 17.000 con, tỷ lệ Zêbu hóa đàn bò 35%; đàn lợn 80.000 con, trong đó lợn nái 18.600 con, tỷ lệ F1 và nái ngoại đạt 45% tổng đàn; đàn gia cầm 700.000 con.

Về giải pháp, huyện chủ trương ổn định đàn trâu, phát triển đàn bò cả về số lượng và chất lượng trên tất cả các vùng, khuyến khích phát triển nuôi bò trang trại, gia trại đối với vùng gò đồi và vùng cát, vùng đồng bằng trồng cỏ nuôi bò nhốt, thâm canh và vỗ béo, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo đàn bò theo chương trình Zebu hóa, chuyển giao tiến bộ kỷ thuật cho nông dân. Phấn đấu có 250 hộ nuôi quy mô từ 2 – 5 con trở lên. Về chăn nuôi lợn, chuyển đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẽ, lạc hậu sang hình thức nuôi thâm canh, tận dụng chế biến nguồn thức ăn sẳn có ở địa phương thông qua quy trình phối trộn và sử dụng men vi sinh bằng phương pháp ủ thức ăn để kích thích tăng trọng. Hướng dẩn sử dụng nguồn thức ăn công nghiệp vào nuôi thâm canh đối với các trang trại, gia trại và hộ nông dân chăn nuôi quy mô từ 10 con trở lên mang tính sản xuất hàng hóa kết hợp sử dụng hầm khí sinh học Biogas. Từng bước quy hoạch, phát triển chăn nuôi tách xa dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh và phấn đấu có 50 gia trại nuôi lợn, có 3.850 hộ nuôi từ 10 – 100 con/lứa. Phát triển theo hướng tập trung đối với gia cầm – thủy cầm, hạn chế tối đa nuôi thả rông, chạy đồng, khuyến khích nuôi theo hình thức thả vườn, nuôi nhốt, nuôi thâm canh bảo đảm an toàn dịch bệnh và phấn đấu có trên dưới 2.400 hộ nuôi quy mô từ 50 – 200 con trở lên. Quan tâm xây dựng và chuyển giao các mô hình chăn nuôi tiên tiến phù hợp với từng vùng sinh thái, tiếp tục khảo nghiệm và đưa vào nuôi trồng những đối tượng nuôi mới.

Cùng với việc đầu tư phát triển chăn nuôi, hiện nay, tình hình dịch bệnh còn tiền ẩn và diễn biến hết sức phức tạp như: Lỡ mồm long móng, dịch tai xanh, cúm gia cầm, nên công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế thiệt hại cho ngành chăn nuôi và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân cần được quan tâm, chú trọng để thực hiện thành công Nghị quyết 02 của huyện ủy " về phát triển chăn nuôi" giai đoạn 2011 - 2015.  

                    

File đính kèm:
Lê Cảnh Thu
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 20
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606