Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Quảng Trị: Hợp tác, hợp tác xã với xây dựng nông thôn mới
Đăng ngày: (29-12-2011); Số lượt đọc: 313
Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới được ban hành có tất cả 19 tiêu chí bao hàm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh- quốc phòng và đời sống của người dân nông thôn.

 Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới được ban hành có tất cả 19 tiêu chí bao hàm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh- quốc phòng và đời sống của người dân nông thôn. Trong số 19 tiêu chí, có một tiêu chí liên quan đến kinh tế tập thể, đó là về hình thức tổ chức sản xuất trên địa bàn xây dựng nông thôn mới phải có Tổ hợp tác hoặc Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Điều này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Đảng ta là phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần thì thành phần kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể phải trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Do đó quá trình xây dựng nông thôn mới nhất thiết phải gắn liền với xây dựng, phát triển hình thức tổ chức kinh tế tập thể là Tổ hợp tác hoặc Hợp tác xã. 

Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 6.000 Tổ hợp tác với trên 50.000 thành viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực: tiết kiệm tín dụng, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, một số chuyên khâu sản xuất nông nghiệp. Phần lớn các Tổ hợp tác trong tỉnh hoạt động có tác dụng và hiệu quả rõ rệt. Tổ hợp tác đã khắc phục được một số hạn chế của kinh tế hộ, kinh tế cá thể, giúp nhau bổ sung kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, khắc phục một phần thiếu vốn, thiếu công cụ lao động và tăng thêm năng lực sản xuất- kinh doanh.

Tỉnh Quảng Trị có 346 Hợp tác xã, Liên hiệp HTX, với 96.680 thành viên, trong đó có 286 HTX nông nghiệp, 60 HTX phi nông nghiệp. Hầu hết các Hợp tác xã nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải đổi mới để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động. Xây dựng phương án SXKD-DV của Hợp tác xã sát đúng, trên cơ sở tiềm năng thực tế từ lao động, đất đai, ngành nghề để xây dựng phương án SXKD-DV, sản xuất hàng hóa gắn chặt với kinh tế thị trường.

Các Hợp tác xã đã có bước

File đính kèm:
http://vca.org.vn
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 20
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606