Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Liên minh HTX Việt Nam và Bộ Công Thương ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động giai đoạn 2010 - 2011
Đăng ngày: (07-06-2010); Số lượt đọc: 95
Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2010 tại Bộ Công Thương, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Tiến Quân và Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động giai đoạn 2010 – 2011 "Nhằm phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong tiêu thụ nông sản, hàng công nghiệp và cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp".

           Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2010 tại Bộ Công Thương, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Tiến Quân và Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động giai đoạn 2010 – 2011 "Nhằm phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong tiêu thụ nông sản, hàng công nghiệp và cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp".

           Thực hiện Nghị quyết 18/NQ-CP, ngày 6 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010, Quyết định số 23/QĐ-TTg, ngày 6 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án " Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến  năm 2020"; Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2010 tại Bộ Công Thương, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Tiến Quân và  Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký  kết Kế hoạch phối hợp hoạt động giai đoạn 2010 – 2011  " Nhằm phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong tiêu thụ nông sản, hàng công nghiệp và cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp". Tham dự và chứng kiến buổi lễ ký kết có các đồng chí  lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc của Bộ Công Thương và các Ban, đơn vị trực thuộc của Liên minh HTX Việt Nam, các cơ quan báo chí của Trung ương và Hà Nội tham dự và đưa tin.

          Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương và Liên minh HTX Việt Nam thống nhất kế hoạch phối hợp hoạt động giai đoạn 2010 – 2011 với 7 nội dung chủ yếu sau:

           1. Phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thương mại và vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình HTX, liên hiệp HTX hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ …

          2. Đánh giá thực trạng kinh tế tập thể trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Hướng dẫn, chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ từ khi thực hiện Luật HTX 2003 đến nay và đề ra phương hướng, giải pháp phát triển đến năm 2015 …

           3. Nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất việc bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với kinh tế tập thể trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Rà soát cơ chế, chính sách đối với kinh tế tập thể trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ đã ban hành và đánh giá kết quả thực hiện đồng thời nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và bộ, ngành liên qua sửa đổi, bổ sung các quy phạm pháp luật có liên quan hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền của Bộ Công thương nhằm khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tập thể trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ …

         4. Xây dựng và nhân rộng mô hình HTX thương mại - dịch vụ hoạt động hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng nhận rộng mô hình HTX chợ, HTX hoạt động đa chức năng ở địa bàn nông thôn, HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có hoạt động thương mại.

         5. Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chp các HTX thương mại - dịch vụ. Nâng cao kiến thức thương mại và năng lực cho 252 chủ nhiệm HTX thương mại; nâng cao nghiệp vụ thương mại và năng lực quản lý, điều hành chợ cho 459 cán bộ quản lý tại 153 HTX chợ.

        6. Triển khai các hoạt động liên quan đến Chương trình Xúc tiến thương mại thị trường trong nước. Hướng dẫn, thẩm định, phề duyệt các chương trình, dự án Liên minh HTX Việt Nam tham gia Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và chương trình khuyến công quốc gia …

        7. Phối hợp tổ chức phong trào thi đua, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình kinh tế tập thể điển hình tiên tiến ngành công thương.

         Hai bên thống nhất cơ chế phối hợp và giao cho Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương và Ban Chính sách và Phát triển HTX - Liên minh HTX Việt Nam làm đầu mối,  theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này. Cuối năm 2010 sẽ tổ chức sơ kết và tổng kết vào cuối năm 2011.

         Căn cứ Kế hoạch này, hai bên chỉ đạo các Sở Công Thương và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương và Liên minh HTX Việt Nam.

 

File đính kèm:
Tin Liên minh HTX Việt Nam
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 6
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606