Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
BAN CHỈ ĐẠO KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2010
Đăng ngày: (18-03-2010); Số lượt đọc: 81
Ngày 18/1/2010 Tại Hội trường UBND tỉnh Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2009 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2010. Đến dự có Đồng chí Nguyễn Quân Chính PCT UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh chủ trì Hội nghị và đại diện các Sở ban ngành, huyện, thành phố, thị xã là thành là thành viên của Ban chỉ đạo và đại điện Ban chỉ đạo kinh tế tập thể các huyện, thành phố, thị xã.

Ngày 18/1/2010 Tại Hội trường UBND tỉnh Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2009 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2010. Đến dự có Đồng chí Nguyễn Quân Chính PCT UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh chủ trì Hội nghị và đại diện các Sở ban ngành, huyện, thành phố, thị xã là thành là thành viên của Ban chỉ đạo và đại điện Ban chỉ đạo kinh tế tập thể các huyện, thành phố, thị xã.

Tại Hội nghị nghe đồng Chí Ngô Thanh Nghị Phó ban thường trực trình bày kết quả đạt được năm 2009 và chương trình công tác trọng tâm năm 2010 và một số ý kiến góp ý của các thành viên Ban chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Quân Chính PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kinh tế tập thể đã phát biểu chỉ đạo với những nội dung sau:

Trong năm 2010 Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể các cấp cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, như Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm (khóa XIV), Chỉ thị 20-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng, Kết luận số 222-KL/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 21/10/2009 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND ngày 30/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định 38/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009.

2. Tiếp tục mở thêm một vài lớp Đại học, trung cấp cho cán bộ quản lý, kế toán HTX. Giao cho Liên minh HTX&DNNQD tỉnh tập trung đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý HTX trên địa bàn tỉnh, từ năm 2010 trở đi thống nhất giao nhiệm vụ cho Liên minh HTX tỉnh thực hiện thông qua Trung tâm đào tạo, dạy nghề và hỗ trợ HTX&DN trực thuộc Liên minh HTX&DNNQD tỉnh.

3. Năm 2010 tổ chức một chuyến học tập tham quan các mô hình kinh tế tại Thái lan. Tổ chức sơ kết phong trào xây dựng HTX điển hình tiên tiến để rút kinh nghiệm phổ biến nhân rộng, phân đấu tăng 20-30% HTX điển hình tiên tiến /năm.

4. Liên minh HTX&DNNQD tỉnh chủ trì phối hợp với Sở nông nghiệp PTNT, Sở chuyên ngành liên quan và Ban chỉ đạo kinh tế tập thể các Huyện, Thành phố, thị xã tổ chức điều tra, khảo sát tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá nguồn lực phát triển... các HTX thuộc diện yếu kém kéo dài để xây dựng đề án củng cố, xử lý trong năm 2010 và những năm tiếp theo (tổ chức hội thảo chuyên đề để lấy ý kiến đóng góp của các ngành, các cấp) trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương, phấn đấu đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh không còn HTX thuộc diện yếu kém kéo dài.

5. Liên minh HTX&DNNQD tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp soạn thảo văn bản hướng dẫn chính quyền cơ sở triển khai chứng thực hợp đồng hợp tác cho Tổ hợp tác tổ chức tuyên truyền phổ biến Nghị định 151/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ, tạo điều kiện cho các Tổ hợp tác hoạt động đúng pháp luật và có hiệu quả.

6. Liên minh HTX&DNNQD tỉnh chủ động phối hợp với Sở lao động & TBXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở tài chính và các Sở ban ngành liên quan, xây dựng văn bản hướng dẫn thực thi các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2009-2015 theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND tỉnh ngày 30/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V và quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND tỉnh.

7. Ban chỉ đạo kinh tế tập thể các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai thực hiện các chương trình, Nghị quyết và chính sách về phát triển kinh tế tập thể đến cơ sở, xây dựng mô hình HTX điển hình, du nhập ngành nghề mới cho xã viên HTX. Đồng thời tổ chức đánh giá phân loại HTX , báo cáo đề xuất những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh phát triển phong trào phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.

8. Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh phối hợp các Sở ban ngành liên quan tổ chức thành các chuyên đề để giải quyết vướng mắc, khó khăn và những đề xuất thích hợp của Ban chỉ đạo các cấp, cộng đồng HTX nhằm tạo điều kiện tốt trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao.

File đính kèm:
Ban PT HTX
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 53
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606