Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LÀ MỘT VẤN ĐỀ BỨC XÚC ĐỐI VỚI PHONG TRÀO KINH TẾ TẬP THỂ HIỆN NAY
Đăng ngày: (27-01-2010); Số lượt đọc: 466
Thực tế hiện nay môi trường kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở nước ta đang đặt ra những thách thức lớn, đặc biệt là sự phát triển của khu vực kinh tế Hợp tác - HTX. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, cần thiết phải có những giải pháp tích cực, hỗ trợ về nhiều mặt, đói với khu vực kinh tế thể một trong những giải pháp quan trọng và bức xúc

Thực tế hiện nay môi trường kinh doanh  trong nền kinh tế thị trường ở nước ta đang đặt ra những thách thức lớn, đặc biệt là sự phát triển của khu vực kinh tế Hợp tác - HTX. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, cần thiết phải có những giải pháp tích cực, hỗ trợ về nhiều mặt, đói với khu vực kinh tế thể một trong những giải pháp quan trọng và bức xúc là công tác đào tạo, tập huấn để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức về công tác quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ HTX, kể cả đào tạo nghề cho lực lượng lao động ở khu vực kinh tế Hợp tác - HTX.

Những năm qua, kể từ khi có Nghị quyết số 13/NQ-TW Hội nghị lần thứ năm của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, phong trào kinh tế tập thể ngày càng được xã hội quan tâm nhiều hơn. Đã có nhiều văn bản, Nghị định của Chính phủ và các bộ ngành liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực được ban hành nhằm thúc đẩy hỗ trợ cho kinh tế tập thể phát triển như Nghị định 88/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, trong đó có chính sách đào tạo cán bộ HTX; Quyết định 272/QĐ-CP ngày ......của Chính phủ quy định đến năm 2010 phải có 20% cán bộ HTX có trình độ Đại học trở lên, 40% cán bộ có trình độ Trung cấp; thông tư hướng dẫn 02/2006/TT-BKH ngày 13/2/2006 của Bộ kế hoạch và đầu tư; Thông tư 06/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ tài chính... đều đặt trọng tâm đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong HTX.

Từ năm 2005 đến nay, hàng năm UBND tỉnh đã tăng cường  hỗ trợ kinh phí giao cho Liên minh HTX&DNNQD phối hợp với các ngành và các địa phương triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ HTX. Trong 5 năm qua Liên minh HTX tỉnh tổ chức được gần 60 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng là cán bộ chủ chốt các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt năm 2008 đã liên kết với Phân viện Đại học Huế tại Quảng trị tổ chức chiêu sinh 2 lớp đại học và 01 lớp trung câp ngành kế toán tài chính cho cán bộ HTX và cán bộ dự nguồn HTX với 169 học viên tham gia. Bên cạnh nguồn kinh phí của tỉnh, hàng năm Liên minh HTX còn tăng cường quan hệ với các tổ chức phi chính phủ như tổ chức SNV Hà lan, Agrritera (Đức), Chương trình phát triển nông thôn Quảng trị để tận dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác đào tạo tập huấn, Ngoài ra Liên minh HTX còn phối hợp với Trung tâm tin học Sở Khoa học và công nghệ, triển khai đào tạo tin học cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX, bằng hình thức mở lớp lưu động tại các địa bàn nông thôn, kết hợp với việc xây dựng, chuyển giao ứng dụng phần mềm kế toán cho cán bộ làm công tác kế toán các HTX, đến nay đã có gần 100 HTX được tập huấn và chuyển giao. Bên cạnh Liên minh HTX tỉnh còn tích cực phối hợp với Trường Trung cấp nghề của tỉnh, tổ chức một số lớp dạy nghề cho xã viên và người lao động trong HTX tại địa bàn nông thôn, góp phần du nhập và phát triển một số ngành nghề mới cho khu vực kinh tế tập thể như thêu ren, mây giang đan, trồng nấm, chế biến hải sản, sản xuất đồ gỗ dân dụng v.v...

Mặc dầu Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều cố gắng, song so với yêu cầu và kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, đến nay ngoài cán bộ 3 chức danh của HTX (Chủ nhiệm, kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát) đã được tập huấn, các chức danh còn lại như kế toán viên, ủy viên Ban quản trị, ủy viên Ban kiểm soát và các cán bộ chuyên môn khác trong HTX chỉ mới được tập huấn khoảng 20%/năm. đặc biệt cán bộ quản lý HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp hầu hết chứa được tập huấn bồi dưỡng, Bên cạnh đó hàng ngàn Tổ trưởng tổ hợp tác chưa được tập huấn hướng dẫn theo tinh thần Nghị định 151/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng, phát triển Tổ hợp tác và còn có trên 80% tổng số lao động giản đơn trong khu vực kinh tế tập Hợp tác - Hợp tác xã chưa được đào tạo ngành nghề.

Để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể giai đoạn 2010-2015, ngày 08/04/2008 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND giao cho Hội nông dân và Liên minh HTX&DNNQD tỉnh tiếp tục triển khai công tác đào tạo nghề cho xã viên và người lao động. Đặc biệt gần đây HĐND tỉnh tiếp tục Ban hành Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND ngày 30/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, trong đó có chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong khu vực kinh tế tập thể, đây là một chính sách rất quan trọng có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang đi vào hội nhập kinh tế quốc tế, giúp cho đội ngũ cán bộ HTX, Tổ hợp tác có điều kiện tham gia tập huấn nâng cao năng lực trình độ, cập nhật kiến thức thường xuyên về kinh tế thị trường, những xã viên và người lao động trong khu vực Hợp tác - Hợp tác xã có cơ hội tiếp cạnh với các ngành nghề mới hoặc được đào tạo nâng cao kỹ năng về những ngành nghề hiện tại. Hy vọng cơ chế chính sách của tỉnh được ban hành lần này tạo động lực thúc đẩy phong trào kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ngày càng đổi mới phát triển góp phần thức đẩy nền kinh tế của tỉnh ngày càng đi lên trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa.

File đính kèm:
Lê Như Cũng - Trưởng ban phát triển HTX
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 37
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606