Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Quy trình xét trợ vốn
Đăng ngày: (30-06-2008); Số lượt đọc: 332

ĐỐI TƯỢNG TRỢ VỐN

Đối tượng được duyệt trợ vốn là các thể nhân, pháp nhân là thành viên (có tham gia góp vốn điều lệ) của Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã (Quỹ CCM), bao gồm:

THỂ NHÂN gồm các đối tượng sau:

§             Thành viên các tổ hợp tác được thành lập trong các chợ, các thôn, ấp, phường, xã trên địa bàn TP.HCM.

§             Xã viên, người lao động đang làm việc trong các Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn TP.HCM.

PHÁP NHÂN

§             Các Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn TP.HCM và các đơn vị kinh tế trực thuộc Liên minh HTX TP.HCM.

§             Các tổ hợp tác trên địa bàn TP.HCM được UBND phường, xã ra quyết định thành lập.

ĐIỀU KIỆN XÉT TRỢ VỐN

Quỹ CCM trợ vốn chủ yếu theo phương thức tín chấp. Do đó, ngoài các điều kiện khác, các thể nhân, pháp nhân trả vốn, phí đúng hạn, có tín nhiệm với Quỹ CCM, là điều kiện tiên quyết và sẽ là những khách hàng thân thiết, được Quỹ tạo điều kiện thuận lợi về thời hạn trợ vốn, mức trợ vốn, mức phí.
ĐỐI VỚI THỂ NHÂN

§             Là những thành viên thể nhân trong các tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã.

§             Cam kết sử dụng vốn đúng mục đích, chấp thuận các qui định của Quỹ CCM và hoàn trả vốn, phí và tiết kiệm đúng hạn.
Không còn nợ vốn, phí đối với Quỹ CCM và với bất kỳ tổ chức tín dụng nào khác. Không có thành viên nào khác trong cùng một gia đình đang còn nợ tiền trợ vốn của Quỹ CCM (cha, mẹ, anh chị em ruột chưa có gia đình riêng), đủ 18 tuổi trở lên

ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

§             Các tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp HTX, các đơn vị kinh tế trực thuộc Liên minh HTX TP.HCM có năng lực sản xuất, đang làm ăn ổn định và hiệu quả, có phương án kinh doanh rõ ràng, khả thi và đang cần vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.

§             Chịu sự giám sát của Quỹ CCM về việc sử dụng vốn.

CÁC LOẠI HÌNH TRỢ VỐN

TRỢ VỐN CHO THỂ NHÂN

1. Đối tượng thể nhân đề nghị trợ vốn theo phương thức trả góp ngày, tuần, tháng:

a. Mức trợ vốn:

Mức trợ vốn từ 100.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Mức trợ vốn cụ thể sẽ do giám đốc Quỹ CCM quyết định trên cơ sở xem xét nhu cầu; đối tượng đề nghị trợ vốn; phương án hoàn vốn; điều kiện đảm bảo thu hồi vốn. Căn cứ vào số tiền xin trợ vốn, tính khả thi và khả năng thu hồi vốn, Giám đốc Quỹ CCM quyết định có hoặc không có tài sản làm đảm bảo.

b. Thời hạn:

- Góp ngày : từ 30 đến 180 ngày
- Góp tuần : từ 12 đến không quá 50 tuần
- Góp tháng : từ 3 đến không quá 24 tháng (Quỹ CCM chỉ giải quyết thời hạn trợ vốn 24 tháng cho đối tượng có chăn nuôi bò sữa)

c. Thực hiện tiết kiệm:

Nhằm tạo thói quen tiết kiệm trước khi tiêu dùng, ngoài mức phí phải trả Quỹ CCM thực hiện bắt buộc (mức tiết kiệm hiện nay là 0,30%/tháng) với tất cả các loại hình trợ vốn, ngoại trừ loại hình góp ngày. Khoản tiền này sẽ được hoàn lại cho các thành viên sau khi đã hoàn tất đợt trợ vốn hoặc số dư tiết kiệm tối thiểu là 500.000 đồng.

d. Phương thức hoàn trả:

    Tiền vốn, phí được thu hồi (số tiền bằng nhau) hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

2. Thể nhân được trợ vốn theo phương thức trả vốn và trả phí hàng tháng

Phương thức trả vốn từng đợt (3 tháng hoặc 6 tháng trả một phần vốn) được áp dụng cho các đối tượng sau:
- Thành viên sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt thuộc những ngành nghề được thành phố khuyến khích phát triển như: nuôi bò sữa, nuôi tôm, trồng sau sạch, …
- Xã viên thuộc HTX xin trợ vốn để góp vốn vào HTX mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh.
Phương pháp tính phí được tính trên số dư nợ thực tế, mức phí được tính trên cơ sở tháng 30 ngày

3. Thực hiện tiết kiệm

Nhằm tạo thói quen tiết kiệm trước khi tiêu dùng. Quỹ CCM có thực hiện một khoản tiết kiệm bắt buộc là 0.3%/tháng với tất cả các loại hình trợ vốn, ngoại trừ loại hình góp ngày. Khoản tiền này sẽ được hoàn lại người xin trợ vốn đã hoàn tất chu kỳ trợ vốn và có dư nợ (số tiền tiết kiệm) tối thiểu là 500.000đ.

HÌNH THỨC TRỢ VỐN CHO PHÁP NHÂN

a. Đối tượng áp dụng và thời hạn trợ vốn:

Đối tượng áp dụng là các tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp HTX là thành viên của Quỹ CCM, có phương án kinh doanh khả thi. Thời hạn trợ vốn được xác định theo từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào phương án kinh doanh của đơn vị đề nghị trợ vốn nhưng tối đa không quá 60 tháng.

b. Mức trợ vốn:

Tuỳ thuộc vào qui mô và tính khả thi của phương án, nhưng mức trợ vốn tối đa không vượt quá 1.500.000.000 đồng

c. Điều kiện đảm bảo nợ:

Căn cứ vào mức trợ vốn, tính khả thi của phương án và từng trường hợp cụ thể, Giám đốc Quỹ CCM quyết định có hoặc không có tài sản làm đảm bảo (thế chấp)

d. Phương thức thu hồi vốn và phí:

Vốn được thu hồi theo từng đợt (thời hạn mỗi đợt 01 tháng, 3 tháng, 4 tháng hoặc 6 tháng …), phí trợ vốn được thu hàng tháng, phương pháp tính phí trên số dư nợ thực tế và tính phí trên cơ sở tháng 30 ngày.
 

HỒ SƠ XIN TRỢ VỐN

THỂ NHÂN

  1. Đơn đề nghị trợ vốn (mẫu do Quỹ CCM cung cấp): 3 bản chính
  2. Bản sao hộ khẩu và CMND

PHÁP NHÂN

  1. Đơn đề nghị trợ vốn kiêm khế ước nhận nợ (mẫu do Quỹ CCM cấp): 03 bản chính
  2. Phương án sản xuất kinh doanh: 01 bản chính
  3. Giấy phép đăng ký kinh doanh: 01 bản chính
  4. Biên bản họp Ban Quản trị (các thành viên ký): 01 bản chính
  5. Bảng cân đối kế toán (tháng gần nhất): 01 bản chính
  6. Báo cáo kết quả kinh doanh (tháng gần nhất): 01 bản chính
  7. Các hợp đồng kinh tế: 01 bản chính
  8. Các giấy tờ khác có liên quan khi Quỹ CCM yêu cầu

File đính kèm:
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 15
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606