Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Ban thường vụ
Đăng ngày: (30-06-2008); Số lượt đọc: 536

Ban Thường trực Liên minh tỉnh gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số uỷ viên. Thành viên Ban Thường trực có thành viên chuyên trách và có thể có thành viên không chuyên trách (kiêm nhiệm, bán chuyên tách).

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch là Thường trực BCH, có nhiệm vụ thay mặt Ban Thường trực điều hành giải quyết công việc hàng ngày của Liên minh.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên minh được UBND tỉnh ra quyết định công nhận, sau khi có sự thoả thuận của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Ban Thường trực họp thường kỳ 3 tháng/lần.

Nhiệm kỳ của Ban Thường trực cùng với nhiệm kỳ của BCH.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường trực:

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết, các nhiệm vụ được giao của các cơ quan lãnh đạo cấp trên (lãnh đạo Liên minh TW, lãnh đạo Tỉnh uỷ- HĐND- UBND tỉnh, Nghị quyết của Đại hội Liên minh tỉnh), chương trình công tác của BCH Liên minh tỉnh đề ra (hàng năm và cả nhiệm kỳ).

2. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc của Liên minh.

3. Chuẩn bị nội dung Hội nghị BCH, Hội nghị thành viên và Đại hội Liên minh tỉnh, báo cáo định kỳ hàng năm các hoạt động của Liên minh với cơ quan lãnh đạo cấp trên theo quy chế.

4. Công nhận và bãi miễn thành viên Liên minh.

5. Xét khen thưởng kỷ luật và đề nghị khen thưởng kỷ luật theo chức năng Nhà nước quy định đối với thành viên, các Uỷ viên BCH, thành viên Ban Kiểm tra, CBCNV Văn phòng Liên minh và các tổ chức- đơn vị trực thuộc.

6. Các chức năng, nhiệm vụ quyền hạn khác theo Luật và Điều lệ Liên minh.

File đính kèm:
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 318
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606