Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đăng ngày: (28-06-2008); Số lượt đọc: 420
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1934/2006/QĐ-UB ngày 05 tháng 10 năm 2006

Chức năng
1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong hoạt động và trong các mối quan hệ kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Tư vấn, phản biện và giám định xã hội về lĩnh vực kinh tế - luật pháp - đối ngoại; làm cầu nối giữa các hội thành viên, hội viên, doanh nghiệp với các cơ quan Đảng, chính quyền và các cơ quan hữu quan khác nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.

3. Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ hội viên mở rộng SXKD, xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch. Hợp tác quốc tế; cung cấp thông tin kinh tế, tổ chức đào tạo, tổ chức diễn đàn trao đổi, hợp tác và tổ chức hội thảo theo quy định của pháp luật
Nhiệm vụ

1. Tuyên truyền vận động phát triển hội viên, vận động các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức văn hoá kinh doanh.

2. Xây dựng tổ chức, tập hợp hội viên nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong SX – KD – DV và hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế.

3. Đầu mối liên hệ giữa hội viên với các cơ quan quản lý, nghiên cứu của Nhà nước; bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tổ chức giúp đỡ hội viên theo khả năng nguồn lực của Hiệp hội và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước Việt Nam; khâu nối doanh nghiệp hội viên với doanh nghiệp không phải là hội viên trong và ngoài nước; đại diện tham gia tiếp cận và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Quảng Trị để tạo dựng các nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp Quảng Trị.

4. Tập hợp, nghiên cứu những ý kiến của doanh nghiệp, của hội viên để phản ánh kiến nghị và tham mưu với các cơ quan Nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Quảng Trị.

5. Tư vấn pháp luật và nghiệp vụ kinh doanh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng bằng những hình thức thích hợp để phát triển nguồn lực cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nhân nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực quản lý và kinh doanh tiếp cận thị trường; cung cấp thông tin kinh tế, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động SX – KD – DV của các doanh nghiệp. Tiến hành các hoạt động hỗ trợ xây dựng, quảng bá, nâng cao uy tín doanh nghiệp, doanh nhân và các sản phẩm hang hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp Quảng Trị. Tổ chức diễn đần hội thảo, hội chợ, triển lãm quảng bá và các hoạt động xúc tiến khác nhằm giúp doanh nghiệp phát triển SX – KD – DV.

6. Tham gia hoà giải các tranh chấp giữa hội viên với nhau, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Hợp tác với công đoàn giải quyết tốt mối quan hệ giữa người sử dụng lao động với người lao động theo Bộ luật lao động.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh giao.
Quyền hạn
1. Được tham gia góp ý kiến xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách có liên quan đến công tác tổ chức hoạt động, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; được tham gia đề xuất với Tỉnh trong các chương trình, dự án đầu tư SX – KD – DV, giải quyết việc làm, khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

2. Được quan hệ, phối hợp với các ngành, các địa phương để tổ chức triển khai thực hiện việc điều tra, khảo sát, kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình SXKD và thực thi các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Được tham dự các cuộc hội nghị của tỉnh, ngành, huyện, thị xã có liên quan đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn và tổ chức hoạt động của Hiệp hội.

4. Được làm thành viên của Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

5. Được các cơ quan Nhà nước cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến kinh tế - xã hội.

6. Được tổ chức các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật. Trên cơ sở tập hợp, liên kết, hợp tác các doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội, nhằm tạo nguồn tài chính phục vụ cho nhu cầu phát triển bền vững của Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Trị.

File đính kèm:
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 39
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606