Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Hướng dẫn xây dựng Dự án hỗ trợ phát triển
Đăng ngày: (17-06-2008); Số lượt đọc: 266

I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Dự án là gì?
Dự án là một văn bản thể hiện chuỗi các hoạt động được sắp xếp nhằm đạt được một kết quả cụ thể trong phạm vi ngân sách và thời gian nhất định (theo Quản lý dự án của Andy Bruce và Ken LangDon)
2. Tại sao phải xây dựng dự án?
+ Khi cần phải vay vốn
+ Khi cần phải đầu tư
+ Khi muốn giải quyết những vấn đề phát triển
- Nâng cao năng lực
- Phát triển dịch vụ
- Thành lập trung tâm hỗ trợ các HTX
- Xây dựng mô hình HTX
- Tuyên truyền cho HTX
+ Khi muốn có sự hỗ trợ của các nhà tài trợ
3. Ai cần xây dựng dự án?
+ Các HTX, các DNNVV cần dự án
+ Các cộng đồng dân cư
+ Các tổ chức của chính Liên minh HTX
4. Có những loại dự án nào?
+ Dự án đầu tư
+ Dự án hỗ trợ phát triển
+ Dự án vay vốn
+ Dự án xây dựng mô hình
+ Dự án tuyên truyền...
II. NGƯỜI NỘP ĐƠN VÀ NHÀ TÀI TRỢ
Người nộp đơn
là tổ chức, HTX, doanh nghiệp hay cá nhân xây dựng dự án để đầu tư hay đề nghị được hỗ trợ thực hiện dự án
Nhà tài trợ là tổ chức hay cá nhân nhận dự án, xem xét, phê duyệt và nếu dự án được chấp nhận thì tài trợ cho người nộp đơn thực hiện dự án.
Nhà tài trợ có thể là:
- Chính phủ/chính quyền địa phương
- Tổ chức quốc tế
- Tổ chức chính phủ nước ngòai
- Tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước
- Doanh nghiệp
- Cá nhân.
Người hưởng lợi: người hưởng lợi như tên gọi của nó là tổ chức hay cá nhân được hưởng các lợi ích do việc thực hiện dự án đem lại.
Người hưởng lợi trực tiếp: là đối tượng của dự án được hưởng các lợi ích trực tiếp của dự án.
Người hưởng lợi gián tiếp: không phải là người hưởng lợi trực tiếp của dự án nhưng cũng được chia sẻ các lợi ích của dự án như chia sẻ thông tin, dịch vụ, nâng cao năng lực...
III. MẪU DỰ ÁN
Mẫu dự án chỉ là quy định về thủ tục nhưng rất quan trọng vì cho dù dự án là rất hay nhà tài trợ vẫn sẽ không xem xét và phê chuẩn dự án.
Mỗi một nhà tài trợ thường quy định mẫu dự án riêng
Không có một
mẫu dự án chung cho tất cả dự án. Các mẫu dự án do các nhà tài trợ khác nhau đưa ra có thể rất khác nhau.
Muốn được nhà tài trợ xem xét và phê chuẩn dự án thì việc đầu tiên là phải tuân thủ mẫu dự án.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MỘT DỰ ÁN?
Nội dung của dự án, xét về hình thức có thể được trình bày theo các cách thức khác nhau tùy thuộc vào:
- Tính chất của dự án
- Yêu cầu của nhà tài trợ (thông qua mẫu và hướng dẫn)
Xét về nội dung thông tin dự án sẽ gồm những phần sau:

Mục/phần

Chi tiết

Tên dự án

Tên gọi của dự án cần ngắn gọn nhưng lại biểu hiện được ý tưởng dự án

Giới thiệu dự án (các tên khác bối cảnh ra đời, sự cần thiết của dự án)

Những thông tin chung về bối cảnh (liên quan đến chủ đề dự án)

- Ý tưởng dự án

- Những vấn đề cần giải quyết,

- Khẳng định sự cần thiết của dự án.

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu dài hạn hay mục tiêu chiến lược

Mục tiêu cụ thể của dự án

Nhóm mục tiêu của dự án

Đối tượng chính dự án tác động vào nhằm tạo ra những sự thay đổi, cải thiện.

Người hưởng lợi của dự án

Người hưởng lợi trực tiếp

Người hưởng lợi gián tiếp của dự án

Hoạt động chính của dự án, các kết quả dự kiến đạt được, các chỉ tiêu đánh giá

Những hoạt động chính dự định tiến hành nhằm thực hịên các mục tiêu dự án

Các kết quả chính dự kiến hay mong muốn đạt được

Tổ chức thực hiện

Tổ chức con người và bộ máy để thực hiện dự án như thế nào,

Quản lý dự án như thế nào:

- Quản lý về hoạt động,

- Quản lý về tài chính,

- Chế độ lập kế hoạch, báo cáo

Phương pháp luận

Là hệ thống phương pháp được áp dụng để thực hiện dự án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu dự án

Ví dụ:

- Xây dựng mô hình thử nghiệm

- Kết hợp tư vấn và đào tạo tại chỗ

Ngân sách dự án

- Ngân sách dự án được lập chi tiết cho các loại chi phí khác nhau. Ví dụ:

- Sự đóng góp của các bên

Kế hoạch thời gian

- Thời điểm bắt đầu và kết thúc

- Mốc thời gian cho các hoạt động của dự án

Một số vấn đề khác

- Sự bền vững của dự án

- Vấn đề môi trường

- Vấn đề giới

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DỰ ÁN?

Có nhiều cách xây dựng dự án.

Phương pháp xây dựng dự án phụ thuộc vào:

- Tính chất dự án

- Yêu cầu của nhà tài trợ

Một số phương pháp hay dùng:

- Phương pháp tham gia

- Phương pháp lập kế hoạch theo hướng mục tiêu

- Phương pháp chuyên gia

- Hình thành nhóm làm việc xây dựng dự án.

ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

Đánh giá dự án là xem xét, đánh giá xem dự án có thể phê chuẩn được không

Một dự án thường phê chuẩn khi:

- Ý tưởng dự án là hấp dẫn

- Khả thi (có thể thực hiện được và đạt được các mục tiêu đã hoạch định)

- Theo đúng mẫu

- Lập luận chặt chẽ, đủ thông tin, cách viết có sức thuyết phuc.

- Có sự đóng góp tích cực của các bên tham gia dự án.

Và cuối cùng là một số câu hỏi quan trọng cần tìm ra lời giải đáp:

Nhà tài trợ ở đâu?

Làm thế nào để tìm được nhà tài trợ?

Làm thế nào để được nhà tài trợ quan tâm?

File đính kèm: 1. 5.doc (-1 Kb)
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 11
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606