Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Giới thiệu Liên minh Hợp tác xã Quảng Trị
Đăng ngày: (30-06-2008); Số lượt đọc: 107
Liên minh Hợp tác xã là tổ chức kinh tế - xã hội do các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã cùng nhau thành lập. Liên minh hợp tác xã được tổ chức theo ngành và các ngành kinh tế. Liên minh hợp tác xã được thành lập ở trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Điều 45 Luật Hợp tác xã (Luật số: 18/2003/QH11, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004) đã được sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ 4 (từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 2003) của Quốc hội nước CH.XHCN Việt Nam khóa XI.

Liên minh Hợp tác xã là tổ chức kinh tế - xã hội do các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã cùng nhau thành lập. Liên minh hợp tác xã được tổ chức theo ngành và các ngành kinh tế. Liên minh hợp tác xã được thành lập ở trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Điều 45 Luật Hợp tác xã (Luật số: 18/2003/QH11, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004) đã được sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ 4 (từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 2003) của Quốc hội nước CH.XHCN Việt Nam khóa XI.
Liên minh HTX & DNNQD tỉnh Quảng Trị là tổ chức kinh tế - xã hội, đại diện cho các HTX, Liên hiệp HTX và các DNNQD trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, là tổ chức thành viên của Liên minh HTX Việt Nam. có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam, Điều lệ Liên minh HTX & DNNQD tỉnh Quảng Trị và các quy định của pháp luật. Hoạt động của liên minh được đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Ủy và sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Quảng Trị, chịu sự chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc về chuyên môn nghiệp vụ của Liên minh HTX Việt Nam.
Tính đến tháng 6/2008, toàn tỉnh Quảng Trị có: 348 HTX, 02 Liên hiệp HTX trong đó:
- 274 HTX nông nghiệp.
- 14 HTX thủy sản - Nuôi trồng thủy sản.

- 7 HTX xây dựng - tiểu thủ công nghiệp.
- 8 HTX giao thông vận tải.
- 3 HTX chăn nuôi.
- 1 HTX giết mổ gia súc.
- 32 HTX điện nông thôn.
- 11 quỹ tín dụng nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm có 5 HTX thành lập mới với tổng vốn góp 1.720 triệu đồng, bình quân 1 HTX được thành lập mới với tổng vốn góp 344 triệu đồng và có 35 xã viên đích thực.
Điều lệ liên minh hợp tác xã
Quyết định số 2556/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày 20 tháng 8 năm 2004 về việc phê duyệt bản Điều lệ của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh tỉnh Quảng Trị

File đính kèm: 1. QD 2556-2004.doc (-1 Kb)
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 44
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606