Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Trị - Địa chỉ: 178 Lý Thường Kiệt - TP Đông Hà - Quảng Trị
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Số lượt truy cập
Online: 40
Số lượt truy cập: 00494131
Quảng Cáo
Văn bản mới
Loại văn bản:
Số hiệu Trích dẫn Tải về
Số: 31/2018/TT-BTC
Ban hành: 30-03-2018
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ NHIỀU NGUỒN VỐN KHI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN
Số: 09/2017/TT-BNNPTNT
Ban hành: 17-04-2017
THÔNG TƯ Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
Số: 24/2017/TT-BTC
Ban hành: 28-03-2017
THÔNG TƯ Hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã
Số: 15/2016/TT-BNNPTNT
Ban hành: 10-06-2016
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHÍ THỤ HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP
Số: 15/2015/TT-NHNN
Ban hành: 02-10-2015
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI
Số 23/2015/TT-BLĐTBXH
Ban hành: 23-06-2015
Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
83/2015/TT-BTC
Ban hành: 28-05-2015
Thông tư số 83/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã
04/2015/TT-NHNN
Ban hành: 31-03-2015
Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân
03/2014/TT-BKHĐT
Ban hành: 26-05-2014
Thông tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã
01/2011/TT-BNV
Ban hành: 19-01-2011
THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
66/2006/TT-BTC
Ban hành: 17-07-2006
Thông tư 66/2006/TT-BTC "Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã"
   
Quảng Cáo

© LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG TRỊ.

Địa chỉ: 178 Lý Thường Kiệt, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.   
Tel: (053)561460  Fax: (053) 561460 Email: lienminhquangtri@gmail.com

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị