Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Trị - Địa chỉ: 178 Lý Thường Kiệt - TP Đông Hà - Quảng Trị
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Số lượt truy cập
Online: 81
Số lượt truy cập: 00494173
Quảng Cáo
Văn bản mới
Loại văn bản:
Số hiệu Trích dẫn Tải về
3698/QĐ-UBND
Ban hành: 29-12-2017
Quyết định phê duyệt dự toán kinh phíthực hiện các mô hình nông nghiệp công nghệ cao
3684/QĐ-UBND
Ban hành: 29-12-2017
Quyết định về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tại, ổn định đời sống dân cư năm 2017
3542/QĐ-UBND
Ban hành: 21-12-2017
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh
Số 599/QĐ-LMHTXVN
Ban hành: 07-08-2017
Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã"
105/QĐ-TTg
Ban hành: 24-01-2017
Quyết định về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
475/QĐ-UNBD
Ban hành: 11-03-2016
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - Khóa X về nông nghiệp, nông dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020
Quyết định 2261/QĐ-TTG
Ban hành: 15-12-2014
Quyết định 2261/QĐ-TTG phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
   
Quảng Cáo

© LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG TRỊ.

Địa chỉ: 178 Lý Thường Kiệt, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.   
Tel: (053)561460  Fax: (053) 561460 Email: lienminhquangtri@gmail.com

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị