Lĩnh vực: Quyết định


Tổng số: 8
Số 429/QĐ-LMHTXVN
Ban hành: 26-11-2019
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam
3698/QĐ-UBND
Ban hành: 29-12-2017
Quyết định phê duyệt dự toán kinh phíthực hiện các mô hình nông nghiệp công nghệ cao
3684/QĐ-UBND
Ban hành: 29-12-2017
Quyết định về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tại, ổn định đời sống dân cư năm 2017
3542/QĐ-UBND
Ban hành: 21-12-2017
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh
Số 599/QĐ-LMHTXVN
Ban hành: 07-08-2017
Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã"
105/QĐ-TTg
Ban hành: 24-01-2017
Quyết định về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
475/QĐ-UNBD
Ban hành: 11-03-2016
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - Khóa X về nông nghiệp, nông dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020
Quyết định 2261/QĐ-TTG
Ban hành: 15-12-2014
Quyết định 2261/QĐ-TTG phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
 
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 16
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606