Quy trình đầu tư tại tỉnh Đắk Nông

 

Ghi chú:

- Tổng thời gian tính từ khi nhà đầu tư nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ cho đến khi nhận kết quả. Thời gian không bao gồm thời gian nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật (như nghĩa vụ tài chính, đền bù giải phóng mặt bằng…).

- Thời gian giải quyết của các cơ quan chức năng, không bao gồm thời gian xin ý kiến từ các bộ ngành Trung ương (trường hợp dự án thuộc diện phải xin ý kiến từ Bộ,ngành Trung ương).

- Dự án nằm trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhà đầu tư không cần phải xin chủ trương đầu tư và tiến hành ngay bước xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bước 2) nếu đáp ứng được các yêu cầu cơ bản như: địa điểm, lĩnh vực, sản phẩm.

 

Chú giải sơ đồ:

Bước 1: Tìm hiểu cơ hội đầu tư và chuẩn bị đầu tư.

Nhà đầu tư có mong muốn đầu tư tại tỉnh Đắk Nông nhưng chưa xác định được lĩnh vực đầu tư, địa điểm đầu tư, thủ tục đầu tư hoặc các vấn đề liên quan khác…liên hệ Phòng Hợp tác đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết và xúc tiến công việc đầu tư ngay trong ngày.

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, sau đó Trung tâm gửi lấy ý kiến của các Sở, Ngành và gửi hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau đó Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, xem xét và trình lên UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư dự án.

- Bộ Hồ sơ xin cấp chủ trương đầu tư gồm:

            Văn bản đề nghị chủ trương đầu tư (theo mẫu).

            Hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư.

            Sơ đồ vị trí khu đất, mặt nước dự án theo chuẩn tọa độ VN200.

            Và một số văn bản bắt buộc khác tùy theo lĩnh vục đầu tư .

- Lấy ý kiến các Sở, Ngành:

Đối với các dự án Nông nghiệp, lâm nghiệp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện vùng dự án…

Đối với các dự án Thương mại, dịch vụ: Sở Công thương; Sở Xây dựng;UBND huyện vùng dự án…

Đối với các dự án Du lịch: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện vùng dự án…

Đối với các dự án sản xuất, chế biến, công nghiệp: Sở Công thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện vùng dự án…

Thời hạn trong 05 ngày làm việc, các Sở, ngành trả lời cho Trung tâm

- Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ, tiến hành xem xét, đối chiếu quy hoạch, chương trình đầu tư của tỉnh và có văn bản tham mưu UBND tỉnh hoặc văn bản trả lời nhà đầu tư (trường hợp dự án chưa được chấp nhận) trong vòng 7 ngày làm việc.

- UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên cơ sở tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tùy theo thẩm quyền giải quyết dự án sẽ được chấp thuận chủ trương hoặc có văn bản trả lời (trường hợp chưa được chấp thuận) trong vòng từ  05 đến 15 ngày làm việc.

Thời gian thực hiện bước 1 khoảng 17-27 ngày.

Bước 2; Chuẩn bị đầu tư dự án và xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Sau khi đựơc UBND tỉnh chấp thuận chủ trương dự án, Nhà đầu tư liên hệ với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch để xin cấp các thỏa thuận để tiến hành lập dự án và xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án.

+ Hồ sơ xin thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án (xử lý thỏa thuận địa điểm dự án không quá 15 ngày làm việc):

            Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư  (theo mẫu).

+ Sau khi hoàn thành bước trên, nhà đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư và chuẩn bị bộ hồ sơ nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư để xin cấp Giấy Chứng nhận đầu tư.

+ Tùy theo từng trường hợp (được hướng dẫn tại phần 2) nhà đầu tư phải nộp các hồ sơ khác nhau tuy nhiên, hồ sơ cơ bản gồm:

            Bản đăng ký đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.

            Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trường hợp là tổ chức).

            Dự án đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

            Báo cáo năng lực tài chính (đối với dự án đầu tư trong nước từ 15 tỷ đồng trở lên).

+ Thời han nhận kết quả cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Đối với các dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng, không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện: Không quá 09 ngày làm việc. Đối với các dự án thầm tra: không quá 24 ngày làm việc.

+ Thời hạn thực hiện bước 2: từ 24 ngày đến 39 ngày.

Bước 3: Triển khai đầu tư dự án.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư tiến hành các thủ tục để được giao đất, thuê đất, và tiến hành triển khai xây dựng dự án.

+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nếu dự án thuộc danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Thực hiện thủ tục xin giao đất, thuê đất tại Trung tâm xúc tiến đầu tư, sau đó Trung tâm chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý ,trình lên UBND tỉnh và không quá 20 ngày làm việc, UBND tỉnh sẽ có quyết định giao đất, cho thuê đất.

+ Đối với trường hợp đất dự án phải giải phóng mặt bằng: UBND huyện vùng dự án phải có quyết định thu hồi đất chậm nhất 03 ngày sau khi có quyết định giao đất của UBND tỉnh, UBND huyện có trách nhiệm xét duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư .

+ Nhà đầu tư làm thủ tục và nộp tiền sử dụng đất và các loại tiền đền bù (nếu có). Sau đó tiến hành thực hiện xây dựng, triển khai dự án, hoàn thành đúng thời hạn và đưa dự án vào hoạt động.

            + Thời gian thực hiện bước 3: 24 ngày.

Các bài viết khác

 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 21
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606