Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Trị - Địa chỉ: 178 Lý Thường Kiệt - TP Đông Hà - Quảng Trị
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Số lượt truy cập
Online: 74
Số lượt truy cập: 00494165
Quảng Cáo
Thủ tục hành chính Thủ tục thành lập HTX

 

HỒ SƠ, THỦ TỤC, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

I. SÁNG LẬP VIÊN .
Các sáng lập viên là nòng cốt trong việc chuẩn bị thành lập Hợp tác xã .

II.  NHIỆM VỤ CỦA SÁNG LẬP VIÊN .
1. Thông báo bằng văn bản với UBND Phường/Xã nơi đặt trụ sở HTX .
2. Tuyên truyền, vận động cá nhân, cán bộ, công chức nhà nước, hộ gia đình, pháp nhân tham gia làm xã viên HTX .
3. Xây dựng kế hoạch họat động của HTX .
4. Dự thảo điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của HTX .
5. Triệu tập Hội nghị thành lập Hợp tác xã để thực hiện các nội dung sau :
     - Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh, kế họach hoạt động   của Hợp tác xã
     - Thông qua danh sách xã viên.
     - Thông qua điều lệ, nội quy, quy chế của HTX .
     - Quyết định cơ cấu bộ máy quản lý .
     - Bầu các chức danh trong bộ máy quản lý của HTX ( Ban quản trị, ban kiểm soát ) .
6. Tiến hành đăng ký kinh doanh ( gồm các hồ sơ sau )
     - Đơn đăng ký kinh doanh .
     - Điều lệ hợp tác xã .
     - Danh sách xã viên ( tối thiểu 7 xã viên ), danh sách ban quản trị, ban kiểm soát của HTX .
      - Biên bản thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã .

Hồ sơ đăng ký kinh doanh
1. Đơn đăng ký kinh doanh (Mẫu 02/DKKD-HTX)
2. Điều lệ hợp tác xã.
3. Danh sách xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của HTX.
4. Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã.
Điều kiện để cấp giấy chứng nhận ĐKKD:
1. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định tại Điều 13 của Luật HTX 2003.
2. Ngành, nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm.
3. Tên, biểu tượng (nếu có) của hợp tác xã quy định tại Điều 8 của Luật HTX 2003
4. Có vốn điều lệ. Đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề mà Chính phủ quy định phải có vồn pháp định thì vồn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định.
5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định

Các bài viết khác

Quảng Cáo

© LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG TRỊ.

Địa chỉ: 178 Lý Thường Kiệt, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.   
Tel: (053)561460  Fax: (053) 561460 Email: lienminhquangtri@gmail.com

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị