Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Trị - Địa chỉ: 178 Lý Thường Kiệt - TP Đông Hà - Quảng Trị
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Số lượt truy cập
Online: 83
Số lượt truy cập: 00495233
Quảng Cáo
Thủ tục hành chính Đăng ký thành viên
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

 

ĐƠN XIN THAM GIA LÀM HỘI VIÊN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN THAM GIA LÀM HỘI VIÊN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH QUẢNG TRỊ

Kính gửi: BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP

NHỎ VÀ VỪA TỈNH QUẢNG TRỊ.

Sau khi nghiên cứu điều lệ, phương hướng tổ chức hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị......................................................
Cơ quan, Doanh nghiệp chúng tôi là: ..................................................
Địa Chỉ:..............................................................................................
Điện Thoại: ........................................................................................
Người đại diện: ............................................ Chức vụ: ........................
Ngành nghề kinh doanh:......................................................................

Tự nguyện tham gia làm hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng Điều lệ của Hiệp hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của hội viên và tích cực xây dựng Hiệp hội không ngừng lớn mạnh.

.................., ngày ...... tháng ...... năm……

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Các bài viết khác

Quảng Cáo

© LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG TRỊ.

Địa chỉ: 178 Lý Thường Kiệt, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.   
Tel: (053)561460  Fax: (053) 561460 Email: lienminhquangtri@gmail.com

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị