Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Trị - Địa chỉ: 178 Lý Thường Kiệt - TP Đông Hà - Quảng Trị
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Số lượt truy cập
Online: 17
Số lượt truy cập: 00494107
Quảng Cáo
Giới thiệu Liên minh HTX
GIỚI THIỆU LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ QUẢNG TRỊ

 

 

 GIỚI THIỆU

 

Liên minh Hợp tác xã là tổ chức kinh tế - xã hội do các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã cùng nhau thành lập. Liên minh hợp tác xã được tổ chức theo ngành và các ngành kinh tế. Liên minh hợp tác xã được thành lập ở trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Điều 45 Luật Hợp tác xã (Luật số: 18/2003/QH11, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004) đã được sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ 4 (từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 2003) của Quốc hội nước CH.XHCN Việt Nam khóa XI.
Liên minh HTX & DNNQD tỉnh Quảng Trị là tổ chức kinh tế - xã hội, đại diện cho các HTX, Liên hiệp HTX và các DNNQD trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, là tổ chức thành viên của Liên minh HTX Việt Nam. có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam, Điều lệ Liên minh HTX & DNNQD tỉnh Quảng Trị và các quy định của pháp luật. Hoạt động của liên minh được đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Ủy và sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Quảng Trị, chịu sự chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc về chuyên môn nghiệp vụ của Liên minh HTX Việt Nam.

Sau khi rà soát, tổ chức đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012, đến hết tháng 5/2017 toàn tỉnh có 266 HTX nông nghiệp.

 

 

Điều lệ liên minh hợp tác xã
Quyết định số 2504/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày 04 tháng 12 năm 2009 về việc phê duyệt bản Điều lệ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị.

 


Các bài viết khác

Quảng Cáo

© LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG TRỊ.

Địa chỉ: 178 Lý Thường Kiệt, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.   
Tel: (053)561460  Fax: (053) 561460 Email: lienminhquangtri@gmail.com

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị